Ruszył projekt społeczny Moc Polskich Świąt, którego pomysłodawcą jest firma Celma. W pierwszym etapie podmioty ukierunkowane na pomoc innym, a których budynki wymagają renowacji, zgłaszały się do organizatorów akcji. Spośród szesnastu wytypowanych projektów internauci mogą teraz wybrać jeden, który przejdzie prawdziwą metamorfozę dzięki pracownikom polskiego producenta. Głosowanie rozpoczęło się dziś, a ogłoszenie wyników nastąpi 24 grudnia br. W konkursie bierze udział m.in. „Dom Polonii" w Żytkiejmach. Zapraszamy do głosowania na tę placówkę.

20 listopada w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyła się regionalna konferencja programu „Szkoły dla Ekorozwoju". Spotkanie było okazją do wręczenia międzynarodowych certyfikatów: Zielona Flaga i Lokalnego Centrum Aktywności Edukacji Ekologicznej za rok szkolny 2011/2012.

W galerii Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach otwarta wczoraj została wystawa prac członkiń koła rękodzielniczego, funkcjonującego przy GCK. Łącznie działa w nim około 10 pań, które systematycznie się spotykają i poświęcają czas swoim pasjom. Na wystawie zaprezentowane zostały prace wykonane w ostatnim okresie, przede wszystkim hafty Richelieu, koronki, robótki szydełkowe, wyroby z papieru.

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zaprasza w najbliższą sobotę na otwarcie wystawy prac członkiń koła rękodzielniczego, działającego od kilku lat przy GCK. Panie spotykają się regularnie, raz w tygodniu, tworząc rzeczy naprawdę warte obejrzenia. Są to min. hafty, robótki szydełkowe, robótki na drutach, wiklina papierowa, wyroby z papieru.

Poświęcenie wielu pokoleń Polaków walczących o wolność naszego kraju to dziedzictwo, do którego stale trzeba powracać, dlatego 12 listopada w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Dubeninkach odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej Teresa Żyżyk, która przypomniała genezę tego święta oraz ideę patriotyzmu.

Pierwszy etap obchodów Święta Niepodległości w Żytkiejmach rozpoczął się już w piątek, 9 listopada w Szkole Podstawowej. Uczniowie, wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga przedstawili część artystyczną odwołującą się do naszej historii i odzyskania niepodległości, z akcentem na naszą „Małą Ojczyznę". W niedzielę, 11 listopada mieszkańcy Żytkiejm i okolic uczestniczyli w II edycji sztafety 11.11.11.11.12, zorganizowanej z okazji Dnia Niepodległości, a jednocześnie promującej ideę wolontariatu.

Tak jak w roku ubiegłym, tak i w tym stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" w Dubeninkach zorganizowało sztafetę 11.11.11.11.12. Ruszyliśmy o godz. 11.11 spod siedziby stowarzyszenia. Na początku udaliśmy się na wojskowy cmentarz powojenny, by tam zapalić znicze na mogiłach poległych.

Sztafeta 11.11.11.11.12,zapalenie znicza przy krzyżu misyjnym, a następnie msza święta oraz przedstawienie pt. „Czcimy pamięć Niepodległej" - tak będą jutro wyglądały obchody Święta Niepodległości w Żytkiejmach.

W Dubeninkach cmentarze położone są przy drodze wojewódzkiej W651. Parkowanie wzdłuż tej drogi, szczególnie na wzniesieniach stwarza ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla parkujących, jak i pozostałych kierowców. 1 listopada straż graniczna i policja będą kierować auta na 4 wyznaczone miejsca do parkowania.

Płyta CD pt. „Pieśni naszych ojców" oraz wiele godzin nagrań audio i video to efekt projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" w ostatnich miesiącach. Jego tytuł jest taki sam jak wydanej płyty. W sobotę w remizie OSP w Dubeninkach odbyło się jego podsumowanie.

Wójt gminy Dubeninki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013" i projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W środę, 24 października pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani przez dyrektor Teresę Żyżyk na uczniów. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" zaprasza do udziału w podsumowaniu projektu „Pieśni naszych ojców". Odbędzie się ono w najbliższą sobotę w remizie OSP w Dubeninkach Początek o godzinie 17.00.

Karol Wojtyła był dla wszystkich Polaków osobą niezwykłą. Kojarzy się nam z ogromną serdecznością oraz poczuciem humoru. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach postanowili oddać cześć i hołd pierwszemu słowiańskiemu papieżowi, błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Takich artystów w jednym miejscu, jacy wystąpili wczoraj w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, pozazdrościć mogłaby każda scena na świecie. Wystąpili m.in. Ewa Farna, Shakira, Doda i Happysad.

O remont drogi Żytkiejmy-Degucie proszą i radni gminni, i mieszkańcy pobliskich wsi, i sołtys. Do niedawna wszystko wskazywało, że prośby te nie zostaną zrealizowane w przewidywalnej przyszłości. Wiele jednak zmieniło się w tym tygodniu.

29 pierwszaków z Gimnazjum w Dubeninkach złożyło dziś ślubowanie ucznia i zostało przyjętych do braci uczniowskiej tej szkoły. Po części oficjalnej odbyła się nieoficjalna, podczas której starsi gimnazjaliści przygotowali szereg zabaw dla swoich młodszych kolegów.

- W naszej szkole podstawowej było bardzo zimno po weekendzie. Nauczyciele siedzieli na zajęciach w kurtkach, ale dzieciom nikt nie zaproponował, by też w nie się ubrały. Moja córka zachorowała. Inni rodzice z którymi rozmawiałam, też byli zbulwersowani warunkami w szkole i jeśli tak będzie dalej to zaprzestaniemy puszczania naszych dzieci na lekcje. Wiem, że szkoła nie ma pieniędzy - to fragment e-maila naszej czytelniczki z Dubeninek.

Rada Gminy Dubeninki przyjęła uchwałę dotyczącą podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Od kolejnych wyborów samorządowych mieszkańcy gminy będą bowiem wybierać jednego konkretnego swojego przedstawiciela do Rady Gminy.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" w ramach projektu „Pieśni naszych ojców" zorganizowało w dniach 21-23 września warsztaty śpiewu tradycyjnego. Do ich prowadzenia warsztatów zostali zaproszeni Agata Harz - od lat praktykująca śpiewanie białym głosem tradycyjnych pieśni polskich, głównie z Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza, oraz Remigiusz Mazur-Hanaj - muzyk (skrzypce, lira korbowa, bębenek), etnograf, animator kultury, scenarzysta, od 2002r. juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Radny Stanisław Bielicki poinformował podczas sesji Rady Gminy, że zwracają się do niego rodzice z prośbą, by zorganizować w szkole Dubeninkach wizyty z logopedą. Chodzi przede wszystkim o to, by nie trzeba było jeździć na te kilkanaście minut do Gołdapi na spotkanie ze specjalistą.

Do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej wpłynie w najbliższym czasie wniosek od Rady Gminy Dubeninki, by funkcjonariusze tych służb zwracali baczniejszą uwagę na ciężkie samochody rozjeżdżające lokalne drogi.

28 września w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy. Początek obrad o godzinie 9.00. Radni zajmą się m.in. uchwałami w sprawach: podziału gminy na okręgi wyborcze, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pobłędzie położonej w obrębie geodezyjnym Skajzgiry oraz ustanowienia logo gminy Dubeninki.

W dniach 7-9 września na terenie naszego powiatu odbył się międzynarodowy rajd terenowy Transgranica 4x4. Baza rajdu mieściła się w Stańczykach na malowniczo położonym parkingu pod nieczynnymi mostami kolejowymi z początku XX wieku. Impreza została zorganizowana przez portal off-roadowy terenie.pl.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" zaprasza do udziału w warsztatach tradycyjnego śpiewu, prowadzonych przez wybitnych specjalistów: Agatę Harz i Remigiusza Mazur-Hanaja z Warszawy. Będą one zorganizowane w ramach realizacji projektu pod hasłem „Pieśni naszych ojców".

Wczoraj w Budrach odbyły się gminne dożynki połączone z IV olimpiadą drużyn sołeckich „Sołtysiada". Swój akcent mieli też tam mieszkańcy naszego powiatu. Na scenie wystąpił kabaret „Zza lasu", panie z „Żytkiejmskiej Strugi" przygotowały pokaz pieczenia sękacza, a wieczorem ma scenie wystąpił zespół Zorepad.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Dubeninkach uroczyście rozpoczęli dziś nowy rok szkolny. Apel był też okazją, by podziękować za pracę byłym dyrektorom obu placówek i powitać nowych. Na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej zasiada obecnie Teresa Żyżyk, która zastąpiła Barbarę Ostapionek. Dyrektorem gimnazjum jest Wanda Werchowicz, która zastąpiła Andrzeja Trąbkę.

W dniach 7-9 września w Stańczykach odbędzie się międzynarodowy rajd terenowy „Transgranica 4x4". Impreza będzie miała charakter zlotu połączonego z rajdem przeprawowym, a uczestnicy rajdu mogą startować w trzech klasach: turystycznej, wyczynowej i ekstremalnej.


Wyszukiwarka

Loading