Jaja to jeden z symboli świąt wielkanocnych. Jaja to także temat wyemitowanego dziś w ciągu dnia w TVP1 programu „Okrasa łamie przepisy". Karol Okrasa prezentuje w nim regionalne i historyczne specjalności kulinarne. Do wszystkiego dodaje jednak swoje „5 groszy". W dzisiejszym programie pichcił wspólnie z prezesem stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga" Bożeną Mikielską i jej córką Wiolą.

Włodarze z Dubeninek zdecydowali wczoraj o udzieleniu dotacji powiatowi gołdapskiemu na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Żytkiejmy–Degucie. Ma ona zostać wykonana w 2013 roku. Na rok przyszły planowane jest wykonane tej inwestycji, o ile oczywiście znajdą się środki finansowe.

Olsztyński oddział Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego wyróżnił najlepszych producentów mleka z terenu województwa. Wśród nich jest 4 rolników z gminy Dubeninki. Wczoraj na sesji rady gminy Dubeninki starosta gołdapski Andrzej Ciołek pogratulował im sukcesów zawodowych, przekazał też pisemne gratulacje i drobne upominki.

W przyszłym roku sołectwa gminy Dubeninki nie otrzymają pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego. Wczoraj rada Gminy Dubeninki nie zgodziła się na wydzielenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na ten cel.

Rada Gminy Dubeninki uchwaliła wczoraj nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jego ustalenie jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wielki Post to czas duchowego wysiłku i trudu, czas naznaczony krzyżem bardziej niż każdy inny czas roku kościelnego. Jednakże trud daje sposobność do radości. Przekonali się o tym i chcieli to pokazać innym uczniowie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, którzy 27 marca wystawili inscenizację pt.: „Wierzę, wątpię, szukam".

Po raz kolejny w telewizji zagości nasz powiat i jego mieszkańcy. Tym razem będzie kulinarnie, bowiem Karol Okrasa będzie łamał przepisy w Lenkupiach. Zapraszamy do oglądania, 30 marca (sobota), godzina 14.30, TVP1.

W świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach miało dziś miejsce „Spotkanie z pisanką". Odbył się kiermasz wielkanocny, rozstrzygnięto konkursy na babę i pisankę wielkanocną. Można było wykonać własnoręcznie pisankę. Choć impreza była zaplanowana tylko w sobotę, organizatorzy zdecydowali, że kiermasz odbędzie się też jutro w godzinach 9.30-15.00.

Płyta "Pieśni naszych ojców", wydana w 2012 roku przez Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej" z Dubeninek zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Fonogram Źródeł 2012. Na płycie znalazły się tradycyjne pieśni świeckie i religijne, które są do tej pory śpiewane na terenie gminy Dubeninki. Wykonawcami są zarówno śpiewacy indywidualni (Jadwiga Krzyżewska, Anna Kozłowska, Anna Sajewska, Jadwiga Sawicka, Jan Stasiński), jak i zespół "Rominczanie" oraz grupy śpiewaków pogrzebowych z Dubeninek i Żytkiejm.

GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza na coroczne „Spotkanie z pisanką", które odbędzie się 23 marca w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach. Połączone ono będzie z kiermaszem wielkanocnym i pokazem zdobienia pisanek różnymi technikami i materiałami (batik, decoupage, quilling, cekiny).

GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza do udziału w konkursie na tradycyjną pisankę wielkanocną. Udział należy zgłosić do 21 marca do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca.

GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza do udziału w konkursie na babę wielkanocną. Termin zgłoszenia udziału upływa 21 marca o godz. 12.00. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca br. w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach podczas „Spotkania z pisanką".

2 x „nie", 2 x „tak" - to ocena występu Arka Szulca w programie „Must be the music. Tylko muzyka" w telewizji Polsat. Pozytywnie oceniły go Olga Jackowska i Elżbieta Zapedowska, negatywnie Adam Sztaba i Wojciech Łozowski. Olga Jackowska po dyskusji z Arkiem zmieniła jednak ocenę na „nie".

25 lutego klasa III ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach wybrała się do kina w Centrum Handlowym Plaza Suwałki. Głównym celem wycieczki było obejrzenie filmu animowanego pt. „Zambezia", a także przekazanie dzieciom ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach zatrzymali do kontroli drogowej auto, w którym przewożony był olej napędowy. Paliwo znajdowało się w siedmiu kanistrach 25-litrowych. Kierowca przyznał, że paliwo kupił od obywatela Rosji.

W nocy z 1 na 2 marca w Gimnazjum Dubeninkach miał miejsce biwak. Jak za pierwszym razem, tak i teraz przyświecał temu wydarzeniu ważny cel. Promowaliśmy zdrowe żywienie, gotowanie, wspólne spożywanie posiłków i niemarnowanie pożywienia w ramach programu "Żyj smacznie i zdrowo". Dalej też trzymamy formę!

Do 15 marca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać oferty na dofinansowanie w formie wsparcia zadań publicznych w gminie Dubeninki w roku 2013, w ramach ogłoszonego przez wójta gminy Dubeninki otwartego konkursu ofert.

Wójt gminy Dubeninki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w gminie Dubeninki.

Podczas dzisiejszego zarządu powiatu pozytywnie rozpatrzony został wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z przysługującego powiatowi gołdapskiemu odszkodowania za działkę położoną w obrębie Żytkiejm. Została ona wydzielona na potrzeby rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651, w związku z planowaną budową na niej chodnika.

14 lutego z okazji walentynek uczniowie klasy II Oddziału Zamiejscowego w Żytkiejmach gościli w murach Gimnazjum w Dubeninkach. Wystawili na deskach szkolnej sceny fragment "Romea i Julii" W. Szekspira, a także uwspółcześnioną wersję tego dramatu. Spisali się na medal! Zachwycały nie tylko ich stroje, charakteryzacja czy scenografia, ale przede wszystkim budził podziw profesjonalizm tych młodych aktorów.

Gmina Dubeninki obroniła dziś przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie uchwałę nr IX/51/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 10 listopada 2011r. Dotyczyła ona zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki". Zaskarżyła ją grupa ekologów niezadowolonych z przyjętych w studium rozwiązań dopuszczających lokalizację na terenie gminy elektrowni wiatrowych.

W ostatnią sobotę karnawału w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach odbył się III bal przebierańców. Organizatorami byli: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach - świetlica wiejska w Żytkiejmach, Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga i OSP Żytkiejmy.

W ubiegłym tygodniu jednostki ochotniczych straży pożarnych, działające na terenie gminy Dubeninki podsumowywały 2012 rok. W każdym z 6 spotkań (Dubeninki, Żytkiejmy, Czarne, Pluszkiejmy, Błąkały, Cisówek) uczestniczył przedstawiciel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Już po raz trzeci w gminie Dubeninki zorganizowany został konkurs pn. „Wypieki karnawałowe". W dwóch kategoriach: pączki i inne wypieki karnawałowe zgłoszono łącznie 18 prac. W pierwszej kategorii zwyciężyła Lucyna Sowul, w drugiej Eugenia Protasiewicz. Nagroda za super wypiek karnawałowy 2013 trafiła zaś do rąk Heleny Wiszniewskiej.

Istnieje możliwość zorganizowania na terenie powiatu gołdapskiego szkolenia zawodowego „Organizator usług gastronomicznych / organizator cateringu". Przeznaczone ono jest dla osób z terenów wiejskich (ubezpieczonych w KRUS). Warunkiem zorganizowania jest jednak zebranie odpowiedniej ilości osób chętnych. Jeśli ktoś państwa chciałby wziąć udział w takim szkoleniu, proszony jest o kontakt z prezesem stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga" Bożeną Mikielską (tel. 512-233-035).

Wszystko co dobre szybko się kończy, a w szczególności ferie - czas odpoczynku od obowiązków szkolnych. Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych 2013 w gminie Dubeninki po raz kolejny zorganizowało Gminne Centrum Kultury. Działania podjęte zostały sfinansowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubeninkach. Przygotowany program zawierał interesujące propozycje spędzenia czasu wolnego, a stworzone warunki do jego realizacji dały możliwość organizacji atrakcyjnych zajęć we wszystkich podległych placówkach GCK.

Wójt gminy Dubeninki oraz Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zapraszają mieszkańców gminy do udziału w III edycji konkursu „Wypieki karnawałowe". Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego, rozstrzygniecie konkursu dwa dni później.

21 stycznia wolontariusze z Żytkiejm odwiedzili najstarszą babcię, panią Zofię Lewko - najstarszego dziadka - pana Jana Stasińskiego, którzy dzięki troskliwej opiece swoich dzieci doczekali się pięknego wieku 95 lat. Jak co roku w imieniu swoim i wszystkich dzieci z Żytkiejm złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli drobne upominki.

18 stycznia o godz. 10 zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczęto ją życzeniami i wierszami oraz występami artystycznymi w wykonaniu uczniów kl. I i II Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawczyń M. Burby oraz A. Sawickiej. W dalszej części programu wystąpił chór „Zza Lasu" Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga.
Wyszukiwarka

Loading