GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza na coroczne „Spotkanie z pisanką", które odbędzie się 23 marca w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach. Połączone ono będzie z kiermaszem wielkanocnym i pokazem zdobienia pisanek różnymi technikami i materiałami (batik, decoupage, quilling, cekiny).

GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza do udziału w konkursie na tradycyjną pisankę wielkanocną. Udział należy zgłosić do 21 marca do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca.

GCK Dubeninki Filia Biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza do udziału w konkursie na babę wielkanocną. Termin zgłoszenia udziału upływa 21 marca o godz. 12.00. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca br. w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach podczas „Spotkania z pisanką".

2 x „nie", 2 x „tak" - to ocena występu Arka Szulca w programie „Must be the music. Tylko muzyka" w telewizji Polsat. Pozytywnie oceniły go Olga Jackowska i Elżbieta Zapedowska, negatywnie Adam Sztaba i Wojciech Łozowski. Olga Jackowska po dyskusji z Arkiem zmieniła jednak ocenę na „nie".

25 lutego klasa III ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach wybrała się do kina w Centrum Handlowym Plaza Suwałki. Głównym celem wycieczki było obejrzenie filmu animowanego pt. „Zambezia", a także przekazanie dzieciom ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach zatrzymali do kontroli drogowej auto, w którym przewożony był olej napędowy. Paliwo znajdowało się w siedmiu kanistrach 25-litrowych. Kierowca przyznał, że paliwo kupił od obywatela Rosji.

W nocy z 1 na 2 marca w Gimnazjum Dubeninkach miał miejsce biwak. Jak za pierwszym razem, tak i teraz przyświecał temu wydarzeniu ważny cel. Promowaliśmy zdrowe żywienie, gotowanie, wspólne spożywanie posiłków i niemarnowanie pożywienia w ramach programu "Żyj smacznie i zdrowo". Dalej też trzymamy formę!

Do 15 marca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać oferty na dofinansowanie w formie wsparcia zadań publicznych w gminie Dubeninki w roku 2013, w ramach ogłoszonego przez wójta gminy Dubeninki otwartego konkursu ofert.

Wójt gminy Dubeninki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w gminie Dubeninki.

Podczas dzisiejszego zarządu powiatu pozytywnie rozpatrzony został wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z przysługującego powiatowi gołdapskiemu odszkodowania za działkę położoną w obrębie Żytkiejm. Została ona wydzielona na potrzeby rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651, w związku z planowaną budową na niej chodnika.

14 lutego z okazji walentynek uczniowie klasy II Oddziału Zamiejscowego w Żytkiejmach gościli w murach Gimnazjum w Dubeninkach. Wystawili na deskach szkolnej sceny fragment "Romea i Julii" W. Szekspira, a także uwspółcześnioną wersję tego dramatu. Spisali się na medal! Zachwycały nie tylko ich stroje, charakteryzacja czy scenografia, ale przede wszystkim budził podziw profesjonalizm tych młodych aktorów.

Gmina Dubeninki obroniła dziś przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie uchwałę nr IX/51/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 10 listopada 2011r. Dotyczyła ona zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki". Zaskarżyła ją grupa ekologów niezadowolonych z przyjętych w studium rozwiązań dopuszczających lokalizację na terenie gminy elektrowni wiatrowych.

W ostatnią sobotę karnawału w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach odbył się III bal przebierańców. Organizatorami byli: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach - świetlica wiejska w Żytkiejmach, Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga i OSP Żytkiejmy.

W ubiegłym tygodniu jednostki ochotniczych straży pożarnych, działające na terenie gminy Dubeninki podsumowywały 2012 rok. W każdym z 6 spotkań (Dubeninki, Żytkiejmy, Czarne, Pluszkiejmy, Błąkały, Cisówek) uczestniczył przedstawiciel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Już po raz trzeci w gminie Dubeninki zorganizowany został konkurs pn. „Wypieki karnawałowe". W dwóch kategoriach: pączki i inne wypieki karnawałowe zgłoszono łącznie 18 prac. W pierwszej kategorii zwyciężyła Lucyna Sowul, w drugiej Eugenia Protasiewicz. Nagroda za super wypiek karnawałowy 2013 trafiła zaś do rąk Heleny Wiszniewskiej.

Istnieje możliwość zorganizowania na terenie powiatu gołdapskiego szkolenia zawodowego „Organizator usług gastronomicznych / organizator cateringu". Przeznaczone ono jest dla osób z terenów wiejskich (ubezpieczonych w KRUS). Warunkiem zorganizowania jest jednak zebranie odpowiedniej ilości osób chętnych. Jeśli ktoś państwa chciałby wziąć udział w takim szkoleniu, proszony jest o kontakt z prezesem stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga" Bożeną Mikielską (tel. 512-233-035).

Wszystko co dobre szybko się kończy, a w szczególności ferie - czas odpoczynku od obowiązków szkolnych. Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym podczas ferii zimowych 2013 w gminie Dubeninki po raz kolejny zorganizowało Gminne Centrum Kultury. Działania podjęte zostały sfinansowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubeninkach. Przygotowany program zawierał interesujące propozycje spędzenia czasu wolnego, a stworzone warunki do jego realizacji dały możliwość organizacji atrakcyjnych zajęć we wszystkich podległych placówkach GCK.

Wójt gminy Dubeninki oraz Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zapraszają mieszkańców gminy do udziału w III edycji konkursu „Wypieki karnawałowe". Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego, rozstrzygniecie konkursu dwa dni później.

21 stycznia wolontariusze z Żytkiejm odwiedzili najstarszą babcię, panią Zofię Lewko - najstarszego dziadka - pana Jana Stasińskiego, którzy dzięki troskliwej opiece swoich dzieci doczekali się pięknego wieku 95 lat. Jak co roku w imieniu swoim i wszystkich dzieci z Żytkiejm złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli drobne upominki.

18 stycznia o godz. 10 zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczęto ją życzeniami i wierszami oraz występami artystycznymi w wykonaniu uczniów kl. I i II Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawczyń M. Burby oraz A. Sawickiej. W dalszej części programu wystąpił chór „Zza Lasu" Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga.

Urząd Gminy Dubeninki informuje, że 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.

Od października do grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Dubeninkach realizowane były dwa programy edukacji antyalkoholowej i antynikotynowej: „Alkohol, nikotyna - jestem przeciw!" dla klas I-III i „Zachowaj trzeźwy umysł" dla klas IV-VI. Podjęte działania miały służyć propagowaniu zdrowego stylu życia i walce z nałogiem palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

Dochody budżetu gminy Dubeninki w bieżącym roku mają wynieść 8.858.508zł, w tym dochody bieżące 8.828.508zł oraz majątkowe 30.000zł. Wydatki szacowane są na 8.655.799zł, w tym bieżące 8.397.799zł oraz majątkowe 258.000zł.

Wczoraj w sali gimnastycznej szkoły w Dubeninkach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Zwycięzcami okazali się chłopcy z Dubeninek i dziewczęta z Bań Mazurskich.

Wójt gminy Dubeninki informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska w Olsztynie na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Dotacja (około 85%) dotyczy tylko prac związanych z jego demontażem, utylizacją i transportem.

Był rok 2007. W październiku powstał statut, 13 grudnia Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ten sposób powstało stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga", obecnie jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie naszego powiatu. 12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach stowarzyszenie będzie świętować 5-lecie swojej działalności.

Jak co roku w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach mieszkańcy i nie tylko bawili się podczas zabawy sylwestrowej. Przy dźwiękach muzyki z płyt cd oraz repertuaru zespołu OSP Żytkiejmy na parkiecie pląsało kilkadziesiąt osób.

Maksymalna stawka 1623,28zł, uchwalona 500,00zł; maksymalna stawka 3097,68zł, uchwalona 2500,00zł; maksymalna stawka 1623,28zł, uchwalona 750zł. To niektóre stawki podatku od środków transportowych, jakie przyjęła Rada Gminy Dubeninki na rok 2013.


Wyszukiwarka

Loading