Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" zaprasza do udziału w podsumowaniu projektu „Pieśni naszych ojców". Odbędzie się ono w najbliższą sobotę w remizie OSP w Dubeninkach Początek o godzinie 17.00.

Karol Wojtyła był dla wszystkich Polaków osobą niezwykłą. Kojarzy się nam z ogromną serdecznością oraz poczuciem humoru. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach postanowili oddać cześć i hołd pierwszemu słowiańskiemu papieżowi, błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Takich artystów w jednym miejscu, jacy wystąpili wczoraj w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, pozazdrościć mogłaby każda scena na świecie. Wystąpili m.in. Ewa Farna, Shakira, Doda i Happysad.

O remont drogi Żytkiejmy-Degucie proszą i radni gminni, i mieszkańcy pobliskich wsi, i sołtys. Do niedawna wszystko wskazywało, że prośby te nie zostaną zrealizowane w przewidywalnej przyszłości. Wiele jednak zmieniło się w tym tygodniu.

29 pierwszaków z Gimnazjum w Dubeninkach złożyło dziś ślubowanie ucznia i zostało przyjętych do braci uczniowskiej tej szkoły. Po części oficjalnej odbyła się nieoficjalna, podczas której starsi gimnazjaliści przygotowali szereg zabaw dla swoich młodszych kolegów.

- W naszej szkole podstawowej było bardzo zimno po weekendzie. Nauczyciele siedzieli na zajęciach w kurtkach, ale dzieciom nikt nie zaproponował, by też w nie się ubrały. Moja córka zachorowała. Inni rodzice z którymi rozmawiałam, też byli zbulwersowani warunkami w szkole i jeśli tak będzie dalej to zaprzestaniemy puszczania naszych dzieci na lekcje. Wiem, że szkoła nie ma pieniędzy - to fragment e-maila naszej czytelniczki z Dubeninek.

Rada Gminy Dubeninki przyjęła uchwałę dotyczącą podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze. Od kolejnych wyborów samorządowych mieszkańcy gminy będą bowiem wybierać jednego konkretnego swojego przedstawiciela do Rady Gminy.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" w ramach projektu „Pieśni naszych ojców" zorganizowało w dniach 21-23 września warsztaty śpiewu tradycyjnego. Do ich prowadzenia warsztatów zostali zaproszeni Agata Harz - od lat praktykująca śpiewanie białym głosem tradycyjnych pieśni polskich, głównie z Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza, oraz Remigiusz Mazur-Hanaj - muzyk (skrzypce, lira korbowa, bębenek), etnograf, animator kultury, scenarzysta, od 2002r. juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Radny Stanisław Bielicki poinformował podczas sesji Rady Gminy, że zwracają się do niego rodzice z prośbą, by zorganizować w szkole Dubeninkach wizyty z logopedą. Chodzi przede wszystkim o to, by nie trzeba było jeździć na te kilkanaście minut do Gołdapi na spotkanie ze specjalistą.

Do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej wpłynie w najbliższym czasie wniosek od Rady Gminy Dubeninki, by funkcjonariusze tych służb zwracali baczniejszą uwagę na ciężkie samochody rozjeżdżające lokalne drogi.

28 września w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy. Początek obrad o godzinie 9.00. Radni zajmą się m.in. uchwałami w sprawach: podziału gminy na okręgi wyborcze, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pobłędzie położonej w obrębie geodezyjnym Skajzgiry oraz ustanowienia logo gminy Dubeninki.

W dniach 7-9 września na terenie naszego powiatu odbył się międzynarodowy rajd terenowy Transgranica 4x4. Baza rajdu mieściła się w Stańczykach na malowniczo położonym parkingu pod nieczynnymi mostami kolejowymi z początku XX wieku. Impreza została zorganizowana przez portal off-roadowy terenie.pl.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" zaprasza do udziału w warsztatach tradycyjnego śpiewu, prowadzonych przez wybitnych specjalistów: Agatę Harz i Remigiusza Mazur-Hanaja z Warszawy. Będą one zorganizowane w ramach realizacji projektu pod hasłem „Pieśni naszych ojców".

Wczoraj w Budrach odbyły się gminne dożynki połączone z IV olimpiadą drużyn sołeckich „Sołtysiada". Swój akcent mieli też tam mieszkańcy naszego powiatu. Na scenie wystąpił kabaret „Zza lasu", panie z „Żytkiejmskiej Strugi" przygotowały pokaz pieczenia sękacza, a wieczorem ma scenie wystąpił zespół Zorepad.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Dubeninkach uroczyście rozpoczęli dziś nowy rok szkolny. Apel był też okazją, by podziękować za pracę byłym dyrektorom obu placówek i powitać nowych. Na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej zasiada obecnie Teresa Żyżyk, która zastąpiła Barbarę Ostapionek. Dyrektorem gimnazjum jest Wanda Werchowicz, która zastąpiła Andrzeja Trąbkę.

W dniach 7-9 września w Stańczykach odbędzie się międzynarodowy rajd terenowy „Transgranica 4x4". Impreza będzie miała charakter zlotu połączonego z rajdem przeprawowym, a uczestnicy rajdu mogą startować w trzech klasach: turystycznej, wyczynowej i ekstremalnej.

Tegoroczna spartakiada organizowana przez Klub Wolontariusza przy GCK w Dubeninkach i Klub Wolontariusza przy Bibliotece w Żytkiejmach cieszyła się liczną frekwencją ze strony dzieci i młodzieży. Pomimo, że punkty do klasyfikacji ogólnej zaczęto zbierać na imprezie w Żytkiejmach, to nie zabrakło sportowych-orłów, którzy ilością punktów zebranych wczoraj w Dubeninkach przegonili spartakiadowiczów, którzy rzetelnie zbierali punkty od początku.

Chociaż wielu w to nie wierzyło, jednak udało się. 25 sierpnia Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach gościła liczącą aż 25 osób grupę wolontariuszy Providenta z różnych zakątków regionu północno-wschodniej Polski. „Tak! Pomagam" jest to wolontariacki program społeczny realizowany przez firmę Provident Polska S.A. już od 13 lat.

Jutro przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach odbędzie się finał tegorocznej spartakiady. Organizatorzy zapraszająco udziału dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Uczestnikom z Linowa i Żytkiejm zapewniony będzie transport.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w ustawie o ochronie przyrody polegających na pozbawianiu samorządów prawa współdecydowania o zmianie granic parków narodowych i powoływaniu nowych. Jesteśmy częścią przyrody i chcemy jej ochrony, ale nie zgadzamy się aby inni decydowali za nas.

Zespół Infactor będzie jutro gwiazdą wieczoru podczas festynu „Ostatnie dni lata", który odbędzie się w Dubeninkach. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.00. Przez kilka godzin na jej uczestników czekają też występy innych wykonawców, konkursy, zabawy.

Trwa policyjna akcja „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2012". Policjanci powiatu gołdapskiego wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Straży Granicznej sprawdzają stan bezpieczeństwa i warunki sanitarne, w jakich wypoczywają najmłodsi. W ramach realizowanych działań, funkcjonariusze prowadzą także spotkania profilaktyczne podczas których przypominają letnikom główne zasady bezpiecznego wypoczynku.

Zespół Infactor będzie w najbliższą niedzielę gwiazdą wieczoru podczas festynu „Ostatnie dni lata", który odbędzie się w Dubeninkach. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.00. Przez kilka godzin na jej uczestników czekają też występy innych wykonawców, konkursy, zabawy.

Burze i wichury, które w poniedziałek przeszły m.in. nad naszym powiatem, pozostawiły po sobie kilka śladów. W miejscowości Miczuły wiatr uszkodził dachówki na jednym z budynków gospodarczych. Strażacy usuwali zaś drzewa z dróg. Nasza czytelniczka z Żytkiejm przesłała zdjęcia z działań straży przy usuwaniu drzewa z drogi wojewódzkiej w pobliżu swojej miejscowości.

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił uchwałę Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 czerwca 2012 roku, dotyczącą „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dubeninki na lata 2012-2016".
Wyszukiwarka

Loading