Zgodnie z wnioskiem wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, Minister Spraw Wewnętrznych dofinansował z rezerwy celowej budżetu państwa inwestycje na drogowych przejściach granicznych w łącznej kwocie 5,2 mln zł. Z tej kwoty 3,5 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i modernizację przejścia granicznego w Gołdapi (budowę drogi i placu).

W dniach 20-22 marca 2012 roku w Strasburgu odbyła się kolejna sesja plenarna CLRAE. W sesji plenarnej, obok delegatów z kilkudziesięciu krajów wzięła udział dziewięcioosobowa reprezentacja polskich samorządów. W gronie tym był burmistrz Gołdapi Marek Miros.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będzie on pełnił po raz drugi funkcję wojewody naszego województwa.

Dzisiejszy dzień to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, ale nie tylko. 21 listopada to również Dzień Pracownika Socjalnego. Święto to ma już wieloletnią tradycję. 21 listopada 1989r. w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej z Jackiem Kuroniem.

Straż Graniczna nabyła uprawnienia do karania mandatami kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Dodatkowo uprawnieni zostali do karania za takie wykroczenia jak: zanieczyszczanie lasu i wód gruntowych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz nieobyczajne zachowanie.

Mazury nie znalazły się na liście siedmiu Nowych Cudów Natury opracowanej przez szwajcarską fundację New7Wonders. Na listę trafiły za to: Amazonka, zatoka Halong, wodospad Iguazu, wyspa Jeju, Komodo, podziemna rzeka Puerto Princessa i góra Table.

Jutro pracownie gastronomiczne Zespołu Szkół im. Macieja Rataja nr 6 w Ełku staną się areną, na której rywalizować będą kucharze, uczniowie i inni amatorzy kulinarnych zmagań. Tu bowiem odbędą się pierwsze eliminacje VI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy". Zgłoszono do niego szereg produktów i potraw. Oczywiście na imprezie nie zabraknie akcentu gołdapskiego.

W dniach 10-14 października w Danii przebywała reprezentacja województwa warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było uczestnictwo w Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Culinary Heritage w Roskilde k. Kopenhagi. Jedną z dwóch przedstawicielek branży turystycznej Warmii i Mazur była Sława Tarasiewicz, pierwszy członek Culinary Heritage w powiecie gołdapskim.

Jerzy Szmit, Iwona Ewa Arent, Tadeusz Iwiński, Tomasz Makowski, Zbigniew Włodkowski, Beata Maria Bublewicz, Andrzej Orzechowski, Lidia Ewa Staroń, Janusz Władysław Cichoń i Paweł Papke - te osoby będą reprezentować nasz okręg wyborczy przez najbliższe 4 lata w Sejmie. Reprezentantem w senacie Bedzie Marek Konopka. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła dziś oficjalnie listę osób, które uzyskały mandaty poselskie.

Dziś odbędą się wybory do sejmu i senatu. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Każdy wyborca otrzyma dwie karty do głosowania. Aby oddać ważne głosy na każdej z nich powinien postawić po jednym X.

W dniach 29 września - 1 października w Rybniku odbył się Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych. W obradach wzięło udział ponad 300 uczestników z 31 krajów. Na czele delegacji polskiej stał wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich burmistrz Gołdapi Marek Miros. Wśród wielu gości z zagranicy był przewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy burmistrz Stuttgartu Wolfgang Schuster.

Rada Ministrów 27 września przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek wyżej wymienionych osób.

Znany jest już ostateczny przebieg projektowanej międzywojewódzkiej trasy rowerowej przez regiony Polski Wschodniej na terenie Warmii i Mazur. Po konsultacjach z partnerami lokalnymi trwają ostatnie drobne korekty jej przebiegu w korytarzu północnym, wskazanym przez zarząd województwa, a zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tytuł jest pytaniem, gdyż zdaniem części gołdapian realnego lata w ogóle nie było. Nie zmienia to jednak faktu, że astronomiczne potrwa jeszcze tylko niecałe trzy godziny. O 11.05 przejdzie już do historii i zacznie się astronomiczna jesień, która potrwa do 22 grudnia.

Na III Europejskim Kongresie Kobiet „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet", który odbył się w dniach 17-18 września w Warszawie, gminę Gołdap reprezentowała spontanicznie zebrana, osiemnastoosobowa delegacja pod kierunkiem Sławy Tarasiewicz oraz Ewy Jurkiewicz.

Spośród 6 kandydatów gołdapianie będą wybierać w najbliższych wyborach do senatu swojego przedstawiciela. Wśród nich nie ma przedstawiciela z terenu naszego powiatu. Jak informuje Radio 5, do sejmu za to jest pięcioro: Dorota Trzcińska, Ewa Bogdanowicz-Kordjak, Marian Podziewski, Ryszard Adamczak i Grażyna Senda.

Wraca temat przenosin żołnierzy z Elbląga do Gołdapi. Zmiany personalne w MON obudziły nadzieję we władzach Elbląga, że być może uda się odwrócić to, co zostało już zatwierdzone. Jak podaje Elbląski Dziennik Internetowy - „Iskierka nadziei na pozostanie 13 Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu jeszcze się tli".

Komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego jako pierwszy zarejestrował swoje listy wyborcze w okręgach elbląskim i olsztyńskim. Do sejmu z drugiej pozycji w okręgu olsztyńskim wystartuje gołdapianin Marian Podziewski. Przez wiele lat był on wiceburmistrzem Gołdapi, a od czterech jest wojewodą warmińsko-mazurskim.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie Zespół w Białymstoku informuje, że od godziny 12.00 dziś do godziny 3.00 jutro nad województwem warmińsko-mazurksim prognozowane są burze, lokalnie gwałtowne.

Zdaniem ministra SWiA Jerzego Millera, UE powinna wyrazić zgodę na objęcie małym ruchem granicznym obwodu kaliningradzkiego, części Pomorza oraz Warmii i Mazur w ciągu kilku miesięcy. Do tego, by MRG wszedł w życie potrzebna jest zgoda krajów członkowskich UE, a przekonać je do tego wcale nie będzie łatwo.

Dziś przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie została przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi. Jej inicjatorem był wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, który również oddał krew.

„Sukces! KE zgadza się na bezwizowy ruch pomiędzy Okręgiem Królewieckim a adekwatną częścią Warmii, Mazur i Pomorza" - napisał na Twiterze poseł z Ełku Andrzej Orzechowski.

Burmistrz Gołdapi, wiceprezes Związku Miast Polskich wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Jerzym Millerem współprzewodniczył kolejnemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się wczoraj w siedzibie Kancelarii Premiera.

W chwili obecnej wszystkie drogi krajowe są przejezdne. GDDKiA nie odnotowała znacznych ubytków w nawierzchni, a jedynie niewielkie uszkodzenia poboczy. Na drodze wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy w miejscowości Lenkupie zostało uszkodzonych 20 drzew i w jednym miejscu pobocze. Trwa usuwanie szkód, droga jest przejezdna.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister środowiska wydał pierwszą zgodę na poszukiwanie gazu łupkowego na suwalszczyźnie. Stosowną koncesję otrzymała zależna od Petrolinvestu spółka Silurian. Teren, na którym mają być prowadzone poszukiwania, to 620 kilometrów kwadratowych powierzchni obejmującej między innymi lwią cześć powiatu gołdapskiego, gmin Wiżajny i Rutka Tartak oraz część gminy Puńsk.

W minioną środę w Ełku na Placu Jana Pawła II odbył się VI Ogólnopolski Festyn Rodzinny. Imprezę z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Bądźmy razem - w komunii z Bogiem" zorganizowali: Caritas Diecezji Ełckiej, Urząd Miasta i Telewizja Polska. W spotkaniu uczestniczyła też grupa gołdapian. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy, wykonanych przez Ewę i Basię Fiedorowicz oraz wideorelacji, przygotowanej przez Radio 5.

Uwaga hodowcy trzody chlewnej. Na Litwie w powiecie Jonawa koło Kowna zanotowano klasyczny pomór świń. Chorobę wykryto w jednej, liczącej 16 tysięcy sztuk zwierząt hodowli.

Burmistrz Gołdapi Marek Miros oraz wicemarszałek województwa warmińsko mazurskiego Jarosław Słoma na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego uczestniczyli w spotkaniu z polskimi samorządowcami, które odbyło się w ogrodach prezydenckich z okazji kolejnej, 21 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych.