Z dwudniową oficjalną wizytą w Berlinie przebywa wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. Wczoraj, pierwszym dniu wizyty, wojewoda spotkał się z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Markiem Prawdą oraz kierownikiem wydziału ekonomicznego ambasady Tomaszem Kalinowskim, a także Danutą Dominiak-Woźniak, przedstawicielem ministra infrastruktury.

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski zaapelował do prezydentów miast i starostów naszego regionu o stałe kontrolowanie przestrzegania przez właścicieli, zarządców i administratorów budynków obowiązku usuwania z dachów śniegu i lodu, w tym przede wszystkim w wielkopowierzchniowych obiektach użyteczności publicznej.

Szeregi warmińsko-mazurskiej policji powiększyły się dziś o 17 nowych funkcjonariuszy. W obecności komendatna wojewódzkiego policji Sławomira Mierzwy uroczyste ślubowanie złożyło 16 mężczyzn i 1 kobieta. Wśród nich znalazły się dwie osoby, które dokumenty o przyjęcie do służby złożyły w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi i są na jej stanie osobowym.

Hitler mieszkał w Suwałkach - to nie żart. Przybył do miasta nad Czarną Hańczą na początku XIX wieku. Był malarzem... pokojowym. Ożenił się z mieszkanką Knyszyna. Zmarł w 1826 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na strony Dawnej Suwalszczyzny.

Wojewoda warmińsko-mazurski zaapelował do prezydentów miast i starostów naszego regionu o stałe kontrolowanie przestrzegania przez właścicieli, zarządców i administratorów budynków obowiązku usuwania z dachów śniegu i lodu, w tym przede wszystkim z wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej.

Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski, przekazał na licytację XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kask i łopatę, która 22 października została przez niego wbita pod budowę Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie. Będzie można je licytować na specjalnej stronie internetowej www.wosp.olsztyn.pl.

Wiszące na ścianach krawaty, nadmuchane i porozbijane balony, szwedzki stół pełen smakołyków oraz porozrzucane po sali kolorowe papiery i krzesła. Nie, to nie obraz po szampańskiej imprezie, lecz koniec regionalnego spotkania w Białymstoku, zorganizowanego w ramach projektu „Pozycja młodzieżowych rad w Polsce" przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin.

Na wniosek wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego minister finansów przyznał dotację celową dla gmin na sfinansowanie zobowiązań skarbu państwa. Dotyczą one świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dotacja na ten cel wyniosła prawie 5,9mln złotych.

Minister finansów przyznał również 12,38mln złotych na dotacje celowe dla powiatów na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze.

Zgodnie z wnioskiem wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, minister finansów zatwierdził w budżecie wojewody na 2010 rok 22.044.120 złotych na realizację projektu „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt będzie realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading