WARMIA I MAZURY. W minionym roku polsko– rosyjską granicę przekroczyło prawie 4 mln osób. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary o wartości ponad 24,4 mln zł.

WARMIA I MAZURY. W minionym roku funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 179 czynności kontrolnych mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia.

WARMIA I MAZURY. Obecnie najstarszą emerytką otrzymującą świadczenie z ZUS w województwie warmińsko-mazurskim jest pani, która w tym roku ukończyła 108 lat i mieszka w Lidzbarku Warmińskim. Najstarszy mężczyzna mieszka w Ełku i liczy 107 lat.

ORZYSZ. Miłośnicy gołębi pocztowych po raz kolejny mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczenia, wziąć udział w licytacji i zakupić nowe gołębię oraz niezbędne do ich hodowli akcesoria.

KRAJ. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku terminach. Ostatnim terminem jest 25 dzień każdego miesiąca, w grudniu przypadający w święta Bożego Narodzenia.

OLSZTYN. Tylko do końca roku rząd ma czas na zatwierdzenie programu Polska-Rosja. Niepodpisanie dokumentu oznacza utratę 62 mln euro, które miały wesprzeć projekty po obu stronach granicy.

WARMIA I MAZURY. Prawie 400 uczniów poznało codzienną służbę w Straży Granicznej. Młodzi ludzie spotkali się z funkcjonariuszami z Braniewa, Grzechotek, Bezled, Górowa Iławeckiego oraz Gołdapi.

OLSZTYN. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w bieżącym roku.

WARMIA I MAZURY. Jak co roku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Dostępna jest pod numerem 800-165-320 w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

POWIAT EŁCKI. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ujawnili w kontrolowanym renault trafic papierosy bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości 270 tys. zł.

KRAJ. Dobiega końca październik i czas na złożenie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ z możliwością otrzymania świadczenia z wyrównaniem.

OLSZTYN. Województwo warmińsko-mazurskie znalazło się w gronie uhonorowanych samorządów, które z rąk marszałka Senatu RP otrzymały okolicznościowe certyfikaty współpracy. Wyróżnienia trafiły do samorządowców podczas uroczystego spotkania podsumowującego akcję „Lato z Polską”.

KRAJ. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

WARMIA I MAZURY. W ramach Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się 9 i 10 listopada 2017 roku w Iławie, organizowany jest konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury”.

WARMIA I MAZURY. W minionym miesiącu funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili nielegalne towary o wartości ponad 500 tys. zł. Ponadto na granicy polsko-rosyjskiej odzyskano pojazdy na blisko 160 tys. zł.

OLSZTYN. 31 sierpnia marszałek Gustaw Brzezin podpisze z członkami zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Śniardwy - Nowe Guty umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Budowa przystani bezpieczeństwa - schroniska dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy”.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Wojewoda warmińsko-mazurski informuje, że 1 września 2017 roku o godzinie 12.00 na terenie województwa zostaną włączone syreny alarmowe.

GMINA KOWALE OL. Nadmierna prędkość i promile to przewinienia wobec których policjanci nie maja taryfy ulgowej. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Gołdap, który przekroczył dozwolona prędkość o 63 hm/h i był pijany.

OLSZTYN. Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na pamiątkę regionu Warmii i Mazur. Znamy zdobywców pierwszego i drugiego miejsca, dwóch równorzędnych laureatów trzeciego. Przyznano też dwa wyróżnienia.

KĘTRZYN. 19 lipca w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pierwsze półrocze 2017 roku.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Komisje powołane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego zakończyły szacowanie szkód w uprawach sadowniczych spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

KRAJ. Ministerstwo Sportu i Turystyki zakończyło drugi tegoroczny nabór do Programu „Klub”. W pierwszym naborze ministerstwo pozytywnie rozstrzygnęło wnioski 80 klubów, głównie uczniowskich, w tym 28 klubów piłkarskich, z województwa warmińsko-mazurskiego, przyznając im łączną kwotą dofinansowania w wysokości 880 tysięcy zł.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Park Naukowo Technologiczny w Ełku oraz Agencję Pracy Mazury Job z siedzibą w Ełku. Temat spotkania: „Zatrudnienie cudzoziemców w teorii i praktyce. Legalizacja i kontrola zatrudnienia cudzoziemców z perspektywy praktyków”.


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka