Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski w najbliższy piątek podpisze z przedstawicielami gmin i powiatów umowy na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dzięki kolejnej edycji programu można będzie wybudować i wyremontować kolejnych prawie 168km dróg powiatowych i gminnych na Warmii i Mazurach. Województwo otrzymało 56 milionów 320 tysięcy złotych na realizację tego programu.

- Program stał się od początku bardzo popularny wśród samorządowców - twierdzi Marian Podziewski. - Składane wnioski kilkakrotnie przekraczają pulę dostępnych środków. Zaletą tego programu jest to, że jest on w całości przeznaczony na drogi lokalne: gminne i powiatowe. Są to kategorie dróg, które nie stanowią priorytetu w innych programach. Dodatkowo udało nam się stworzyć bardzo sprawny proces selekcji projektów przy ograniczonej liczbie dokumentów wymaganych od wnioskodawcy. Jak sądzę, tutaj tkwi źródło zadowolenia beneficjentów.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Warmińsko-mazurskie samorządy złożyły 99 wniosków na łączną kwotę ponad 120.736.500zł w tym:

  • gminy złożyły 66 wniosków o wartości ponad 74.542.300zł.
  • powiaty złożyły 33 wnioski na prawie 46.194.200zł.

Samorządy chciałyby wyremontować dzięki rządowemu programowi ponad 254km dróg. Po ocenie formalnej i merytorycznej na liście rankingowej znalazło się 38 zadań, które umożliwią budowę ponad 146km dróg.

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym można było włączyć do listy zadań 10 kolejnych, według uzyskanej punktacji i oceny, w tym 3 zadania z puli powiatowej i 7 zadań z puli gminnej. Długość dróg powiększy się o 22,19km i wyniesie łącznie 167,66km, w tym:

  • gminy 49,79km
  • powiaty 117,87km

W sumie więc zostanie zrealizowanych 48 zadań (24 gminne, 24 powiatowe). Inwestycje drogowe powinny być zakończone do 30 listopada 2011 roku.

Zdaniem wojewody wnioski samorządów były w tym roku, podobnie jak w poprzednim dobrze przygotowane. Podkreśla też, że sposób oceny wniosków jest przejrzysty. W komisji zasiadają nie tylko przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale również Urzędu Marszałkowskiego, policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Kryteria oceny były racjonalne - dodaje Marian Podziewski. - Ocenialiśmy m.in., czy po przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo na drodze lub czy lepsze będzie połączenie z siecią dróg powiatowych bądź wojewódzkich. System punktacji był bardzo jasny, dzięki temu wiadomo, że nie będą to dotacje na „drogę do radnego".

Warto również przypomnieć, że dzięki dwom edycjom Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmodernizowano już ponad 350km dróg w województwie warmińsko-mazurskim (2009 - 171,69km, 2010 - 181,84km, 2011- 167,66 km). W sumie da to ponad 500km wyremontowanych dróg.


"schetynówka" z Boćwińskiego M. do Rożyńska Małego