Ełk, Wielkanoc 2011

Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!

Ukochani Diecezjanie!

W czasie Świąt Wielkanocnych wpatrujemy się w pusty grób Chrystusa, kontemplujemy oblicze Zmartwychwstałego i rozważamy Jego zwycięstwo nad śmiercią. W tym świętym czasie wyznajemy naszą wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa i nasze zmartwychwstanie. Prawda o zwycięstwie życia nad śmiercią stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Tę moc naszej wiary, potęgę miłości w Zmartwychwstałego Chrystusa oraz nadzieję, że i my dostąpimy zmartwychwstania wyrażamy także radosnym śpiewem: Alleluja, żyw jest już śmierci Zwyciężyciel!

Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa jest głoszona światu poprzez wieki. Jej światło już ponad tysiąc lat przenika życie i kulturę naszego narodu. Jezus mówi i dzisiaj do każdego z nas: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków (Ap 1, 17-18). Chrystus Zmartwychwstały wyzwala nas z wszelkich lęków i niepokojów. Wtedy z odwagą wyznajemy, że On prawdziwie zmartwychwstał i jest Żyjącym wśród nas. Życie w komunii z Nim daje nam siłę do pokonywania trudności życiowych, do walki ze złem, do pogodnego dźwigania codziennego krzyża. To zjednoczenie z Bogiem daje nam pewność, że znajdujemy się na właściwej drodze i daje nadzieję życia wiecznego.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Tegoroczna Wielkanoc ma dla nas dodatkowe znaczenie. Kierujemy nasze umysły i serca ku osobie Sługi Bożego Jana Pawła II, przygotowując się do dnia Jego beatyfikacji. On całym swoim życiem świadczył o Chrystusie Zmartwychwstałym i do tego świadectwa nawoływał nas wszystkich. Niech obecność Jana Pawła II wśród nas w te Święta Wielkanocne okaże się szczególnie owocna. Jest On najwspanialszym przykładem, jak powinien postępować uczeń Chrystusa. Niech ten czas pomoże nam w codziennym życiu otwierać na oścież drzwi dla Zmartwychwstałego. Niech nasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym umocni w wypełnianiu słów, które kierował do nas Jan Paweł II: Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

Życzę, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stało się dla Was źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia Was w wypełnianiu codziennych zadań, a pamięć o zwycięstwie życia nad śmiercią zachęca do wierności Bożym przykazaniom. Trwajmy w komunii z Chrystusem Zmartwychwstałym i z nową odwagą stawajmy przed światem, ażeby świadczyć: Chrystus naprawdę zmartwychwstał.

Na święty czas Wielkanocy z serca Wam błogosławię. Alleluja!

+ Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki