W ramach projektu „egoturystyka.pl - produkt turystyczny krainy EGO", powiaty: ełcki, gołdapski i olecki w dniach od 9 do 13 marca br. zaprezentowały swe zasoby i uroki na targach turystycznych w Berlinie.

Międzynarodowe Targi Turystyczne (ITB) odbywają się od 1966 roku. Należą do najbardziej prestiżowych i najchętniej odwiedzanych. Bierze w nich udział ponad 10 tysięcy wystawców ze 184 krajów. Jest to „świat w pigułce", obrazujący różne kulturowości i obyczaje.

Przedstawiciele naszego subregionu zachęcali turystów do odwiedzenia naszej małej ojczyzny i poznania jej walorów. Podczas targów przedstawiciele trzech powiatów prezentowali Krainę EGO i portal egoturystyka.pl. Stoisko Krainy EGO wzbudzało duże zainteresowanie. Goście mieli wyjątkową okazje poznania atrakcji turystycznych i swojskiej kuchni naszego regionu. Poza regionalnymi smakołykami na stoisku znalazły się mapy, ulotki i foldery. Znaczną rolę w promocji odegra maskotka projektu „Dziunia", która wzbudzała duże zainteresowanie wśród uczestników targów.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Podczas pięciodniowych targów delegacja z powiatu gołdapskiego w składzie: Andrzej Ciołek (starosta gołdapski), Jaromir Krajewski (radny Rady Powiatu) i Wioletta Anuszkiewicz (naczelnik wydziału PiR w Starostwie Powiatowym) na zaproszenie Michaela Roesberga 9 marca udała się z wizytą do partnerskiego powiatu Stade. Celem spotkania było poznanie się i wzmocnienie kontaktów sformalizowanych 16 kwietnia ubiegłego roku deklaracją o współpracy pomiędzy powiatem gołdapskim a powiatem Stade.

W trakcie wizyty zostały wymienione poglądy między przedstawicielami obu samorządów. Michael Roserberg zaprezentował multimedialne odzwierciedlenie zasobów powiatu Stade. W efekcie wizyty omówiono płaszczyzny współpracy miedzy powiatami oraz zagadnienia, jakimi zajmują się samorządy po obu stronach granicy. Pośród tematów wyłoniło się kilka, które mogą stanowić płaszczyznę współpracy. Jest to: wzmocnienie rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, rozwój i promocja walorów turystycznych oraz kultury. Rozmowy dotyczyły również pogłębienia współpracy między mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami społecznymi powiatu gołdapskiego i powiatu Stade. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.