Wczoraj o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbył się Koncert Laureatów IX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny". Powiat Gołdapski reprezentowała liczna, 7 osobowa grupa.

Na uroczystość przybyli m.in. Edward Adamczyk - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Klaudiusz Woźniak - przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koncert swoją obecnością uświetniły także władze EGO: Andrzej Ciołek - starosta gołdapski, Krzysztof Piłat - starosta ełcki, Kazimierz Iwanowski - wicestarosta olecki, Wacław Olszewski - burmistrz Olecka oraz poeta, satyryk, eseista ze znaczącym dorobkiem i sukcesami w konkursach ogólnopolskich Wacław Klejmont.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Uczniowie recytowali wiersze poetów Pogranicza Mazur i Suwalszczyzny, m.in. gołdapskich poetów Mirosława Słapika oraz Jana Jastrzębskiego. Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wszyscy recytatorzy upominki od starostów, burmistrza oraz Wacława Klejmonta.

Całe przedsięwzięcie od dziewięciu lat organizują Romualda Mucha-Marciniak z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Dorota Teresa Włodarska z Gimnazjum nr 2 w Olecku. Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną przygotowaną przez rodzeństwo: Darię i Artura Lachowicz z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
To była już dziewiąta edycja tego konkursu. Pozostało czekać na kolejne.