Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej podsumował swój autorski program prewencyjno-edukacyjny pn. „Blaskiem chronieni". Straż Graniczna dotarła z przesłaniem „W zimowy czas blask chroni nas" do ponad 14 tysięcy młodych osób pograniczu.

Program „Blaskiem chronieni" wdrożono w ostatni weekend października ubiegłego roku, kiedy to zaczął obowiązywać czas zimowy. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w: Braniewie, Lelkowie, Górowie Iławeckim, Bezledach, Sępopolu, Barcianach, Węgorzewie, Baniach Mazurskich, Gołdapi i Dubeninkach spotykali się z najmłodszymi w szkołach położonych w rejonach przygranicznych, gdzie wręczali odblaski. Prowadzili zajęcia edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa, podpierając słowo mówione filmem poglądowym, który przekonywał do słuszności używania elementów odblaskowych. Funkcjonariusze zapewniali dzieci i młodzież, że dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych powinno stać się naturalną potrzebą.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Funkcjonariusze SG, wchodzący w skład mobilnych patroli, również wyposażeni byli w akcesoria odblaskowe i zachęcali mieszkańców miejscowości przygranicznych do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna dotarła w ciągu 4 miesięcy do najmłodszych w 63 placówkach oświatowych w rejonie przygranicznym. Powodzenie przedsięwzięcia było bardzo duże, o czym świadczą dodatkowe spotkania edukacyjne realizowane na zaproszenia poza harmonogramem. Do tej pory akcje z odblaskami prowadzone były głównie na terenie miast, tymczasem największe zagrożenie dotyczy dzieci ze szkół gminnych, stąd udział i program Straży Granicznej. Akcja jest dopełnieniem wszystkich starań służb poszanowania prawa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.

Realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej program „Blaskiem chronieni" był pierwszym skoordynowanym działaniem Straży Granicznej na taką skalę.