Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski koordynuje w naszym regionie realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Aby zaspokoić wszystkie potrzeby gmin w tym zakresie, w latach 2009-2010 uzyskał dodatkowe pieniądze z dotacji budżetu państwa (w tym z rezerw celowych) ponad 80mln zł.

W 2009 roku programem zostało objętych ponad 139 tys. osób, a w 2010 nieco ponad 140 tys. osób. Dodatkowe pieniądze pozwoliły utworzyć lub zmodernizować 16 stołówek oraz 4 inne punkty żywieniowe, a w 2010 około 20.

W latach ubiegłych gminy dołożyły mniej niż zwykle do tego programu, bo nieco ponad 23 %. Był to efekt trudnej sytuacji finansowej gmin oraz pozyskania przez wojewodę dodatkowych pieniędzy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Dzięki dodatkowym pieniądzom, które uzyskał wojewoda Marian Podziewski w latach 2009-2010, potrzeby gmin zostały zaspokojone w 100 procentach.

Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego