W poniedziałek wraz ze skarbnikiem Krystyną Trzasko, podpisaliśmy w Olsztynie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Gołdap (II etap - rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gołdapi).

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

 • dobudowa hali filtrów uzdatniania wody w zakresie obowiązujących przepisów (głównie w celu wytrącania manganu i usunięcia związków TRI)
 • przebudowa przedwojennego układu pompowania wody w celu zwiększenia wydajności stacji i utrzymania stałego ciśnienia wody na sieci
 • zwiększenie wydajności stacji w celu zaopatrzenia w wodę wszystkich gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych na terenie miasta i terenach wiejskich gminy
 • budowa budynku garażowo-warsztatowego na samochody WUKO
 • przebudowa agregatowni w celu zwiększenia niezawodności i niezależności od zakładu energetycznego
 • przebudowa układu pompowań
 • remont zbiorników wyrównawczych wody
 • dobudowa komory zasuw
 • likwidacja nieczynnej studni
 • zagospodarowanie terenu (ciągi komunikacyjne, zieleń)
 • remont obudów i pomp w istniejących studniach głębinowych
 • budowa kanalizacji deszczowej popłucznej
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu
 • przebudowa instalacji sterującej i automatyki

Budżet projektu:

 • Wartość projektu wynosi 6.521.761,08zł, w tym:
  • wkład własny gminy Gołdap - 1.304.352,23zł
  • wysokość dofinansowania ze środków UE - 5.217.408,85zł

Okres realizacji projektu:

 • rozpoczęcie rzeczowe inwestycji 29.04.2011
 • zakończenie rzeczowe inwestycji: 28.09.2012

Jacek Morzy, zastępca burmistrza Gołdapi


fot. Grzegorz Siemieniuk