Konkurs „Godni naśladowania" organizowany jest przez Sieć Organizacji Pozarządowych "Herold" pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach tegorocznego konkursu zostały zgłoszone 52 projekty. Laureaci z poszczególnych dziedzin otrzymali statuetki i dyplomy. Decyzją Kapituły, spośród 18 zgłoszeń pierwsze miejsce w kategorii „Animator społeczny" otrzymał Zbigniew Mieruński. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem osób, które pobudzają aktywność ludzi, grup i instytucji w środowiskach lokalnych, ożywiają społeczność inicjując różnego rodzaju działania oraz pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Metoda pracy Zbigniewa Mieruńskiego oparta jest na animowaniu społeczności lokalnych i grup, z którymi pracuje. Jego kompetencje, jako animatora, przyczyniają się do samorealizacji osób z nim współpracujących, które zaczynają dążyć do rozwijania swojego potencjału, talentów i możliwości. Dzięki temu podejmują różnego rodzaju wyzwania, zaczynają myśleć o swojej społeczności i otoczeniu. Widać, że to co robi od 20 lat, robi z sercem w sposób twórczy. Jego działania są wzorem dla innych. Pozytywna postawa, kompetentna wiedza i umiejętności, oraz dobra energia i szlachetne cele, przyczyniły się do przyznania tej prestiżowej nagrody. Warto dodać, że kierowany przez Zbigniewa Mieruńskiego Gołdapski Fundusz Lokalny otrzymał kilka lat temu tę nagrodę za realizowane projekty. Laureatem tego konkursu w latach wcześniejszych było też Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk" z Gołdapi.