11 czerwca w Nadleśnictwie Spychowo odbyła sie wojewódzka konferencja podsumowująca program ekozespołów na Warmii i Mazurach oraz Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur. Podczas konferencji Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej uhonorowano 44 placówki statuetkami "Przyjaciel Ziemi" i nagrodami rzeczowymi. Wśród tych placówek znalazły się dwie szkoły z powiatu gołdapskiego: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach i Szkoła Podstawowa w Pogorzeli. Nauczyciele z tych placówek odebrali statuetki oraz nagrody, które ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

W ramach zadań konkursowych uczniowie pod kierunkiem nauczycieli organizowali i podejmowali różne działania na rzecz środowiska, mające na celu mniejsze zużycie wody i energii, dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów, ochronę różnorodności biologicznej, kształtowanie postawy świadomego konsumenta, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem kurczenia się zasobów wodnych oraz konieczność ich ochrony w życiu codziennym.

Wymienione szkoły z powiatu gołdapskiego zostały również wyróżnione statuetką i nagrodami za udział w X edycji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Tegoroczna akcja sprzątania przebiegała pod hasłem „Chroniąc zająca dodajemy słońca". W tym celu obie szkoły przeprowadziły szereg działań o charakterze edukacyjnym. Były to konkursy, quizy ekologiczne, pogadanki, teatrzyki, wystawy prac plastycznych, spotkania z leśnikiem i myśliwymi oraz sprzątanie terenów leśnych.


fot. archiwum SP Dubeninki