11 czerwca burmistrz Gołdapi, na zaproszenie ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, uczestniczył w dorocznym przyjęciu z okazji święta Rosji. Marek Miros bierze udział w tego typu spotkaniach od 18 lat i jest jednym z nielicznych polskich samorządowców, którzy otrzymują tego typu zaproszenia. W przyjęciu uczestniczyli też m.in. minister Radosław Sikorski, minister Jerzy Miller, część generalicji, przedstawiciele duchowieństwa, korpus dyplomatyczny oraz przedstawiciele urzędów centralnych. Warto dodać, że tegoroczne spotkanie miało także dodatkowy aspekt, gdyż ambasador Władimir Grinin kończy 20 czerwca swoją misję w Polsce i obejmie placówkę w Berlinie.

- Przyjęcia tego typu są dobrą okazją do spotkań i rozmów z wieloma ludźmi, z których część w sposób bezpośredni może pomóc Gołdapi - twierdzi Marek Miros. - Ponadto jest formą promocji naszej gminy.

Burmistrz Gołdapi przeprowadził kilka interesujących rozmów. Z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Jerzym Millerem, z którym znajomość sięga jeszcze rządów Jerzego Buzka, poruszył sprawy związane z administracją samorządową, w szczególności powiatową. Z sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejem Kunertem rozmawiał o pomniku „Braterstwa broni", zaś z prezesem „Gromady", która swego czasu wykupiła działkę nad Jeziorem Gołdap, mówił o budowie hotelu.

- Rozmawiałem też z ambasadorem, który na pożegnanie dostał prezent z motywami Gołdapi, przygotowany przez gołdapską artystkę Lucynę Trojanowską - dodaje Marek Miros. - Władimir Grinin prosił o pozdrowienie mieszkańców Gołdapi, z którą kontakty wspomina z dużym sentymentem.

Burmistrz zwrócił się z prośbą o pomoc do obecnego na spotkaniu ministra Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w uzyskaniu dofinansowania kontaktów młodych fizyków z Gołdapi z Instytutem w Dubnej. Michał Kleiber z zainteresowaniem wysłuchał informacji o kontaktach międzynarodowych naszego miasta i pomoc obiecał. Podczas przyjęcia doszło również do dosyć ciekawego spotkania burmistrza Gołdapi z wiceambasadorem Japonii Kazuko Shiraishi. Miało ono charakter informacyjny i promocyjny. Poprzednio do podobnej rozmowy doszło na przyjęciu z okazji święta Izraela. Minister zainteresowała się naszym miastem i przyjęła wstępne zaproszenie burmistrza. Podobny charakter miała też rozmowa z ambasadorem Niemiec w Polsce.


Święto Rosji ustanowiono na pamiątkę I Zjazdu Deputowanych Ludowych RSFSR, który proklamował 12 czerwca 1990 roku suwerenność Rosji. Dokładnie rok później odbyły się pierwsze wybory prezydenckie, a od 1994 roku ustanowiono dzień 12 czerwca najważniejszym świętem Rosji.