Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi otrzymało dwa wyróżnienia od Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Pierwsze to brązowa statuetka z dyplomem za trzyletnią realizację programu ekozespołów w regionie Warmii i Mazur. Drugie jest za udział w X edycji wojewódzkiego konkursu „Ekozespoły chronią klimat". Oprócz dyplomów przedszkole otrzymało kolejny aparat fotograficzny oraz pięknie wydany album o ziemi warmińsko-mazurskiej.


fot. archiwum przedszkola

Pracę w ekozespołach prowadzą przez cztery lata nauczycielki: Mariola Małachwiej i Teresa Frydrych. To ich praca została doceniona.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 11 czerwca w Spychowie koło Rucianego Nidy.


fot. archiwum przedszkola