W środę odbył się VIII Regionalny Turniej Tenisa Stołowego pod honorowym patronatem burmistrza Olecka. Celem imprezy jest popularyzacja sportu w regionie północno-wschodnim, upowszechnianie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych, prezentacja możliwości i wyników szkolenia podczas przygotowań na treningach i zajęciach.

Organizatorem zawodów były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olecku. Wzięło w nich udział 73 zawodników, m.in. z Węgorzewa, Olszewa Węgorzewskiego, Piszu, Giżycka oraz z Gołdapi. Nasze miasto reprezentowało 5 zawodników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej i 2 uczennice ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Młodzież rywalizowała w 10 grupach sprawnościowych z uwzględnieniem kryterium płci, poziomu sprawności i stopnia zaawansowania.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni medalami, wykonanymi własnoręcznie przez uczestników WTZ w Olecku, a także dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Noty uczniów ze SOSW w Gołdapi:

  • Edyta Ćwikowska, SPP, miejsce II
  • Adam Andruszkiewicz, klasa VI SP, miejsce II
  • Małgorzata Tymczyk, SPP, miejsce III
  • Przemysław Czajka, klasa VI SP, miejsce IV
  • Mateusz Czarniewski, klasa V SP, miejsce V

Wioletta Osiecka, Małgorzata Tramp