Jutro w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbędzie się jubileuszowa, XL sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas niej regionalni włodarze będą między innymi świętować dwudziestolecie istnienia samorządów w Polsce. Uhonorowany zostanie też wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, który otrzyma odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur".