W krakowskim hotelu Sheraton odbył się dziś Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Narciarskiego. Obecni na nim byli między innymi Jacek Kowalewski, prezes Warmińsko -Mazurskiego Związku Narciarskiego oraz Stanisław Świerzbin, prezes klubu „Lider Grabowo" i jednocześnie skarbnik Okręgowego Związku Narciarskiego.

- Po walnym zjeździe zaplanowane jest spotkanie z nowo wybranym prezesem PZN oraz z Markiem Siderkiem, przedstawicielem Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży - informował przed zjazdem Jacek Kowalewski. - Ważne jest również spotkanie z dyrektorem „Biegu na Igrzyska" Sławomirem Strzelczykiem. Dotyczyć one będzie zorganizowania w przyszłym sezonie w Gołdapi zawodów właśnie z tej serii. Odbywają się one pod patronatem Justyny Kowalczyk.

53 delegatów na 68 głosujących zdecydowało, że prezesem PZN przez kolejne cztery lata będzie ponownie Apoloniusz Tajner. Członkami zarządu związku zostali: Andrzej Wąsowicz, Józef Pawlikowski-Bulcyk, Mirosław Gazurek, Barbara Sobańska, Jacek Włodyga, Jan Kowal, Kazimierz Korzeniowski, Leszek Krzeszowiak i Teresa Socha. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Twardoch, Jan Braja, Andrzej Kram, Stanisław Nahajowski i Krzysztof Całka.


fot. Jacek Kowalewski