Od 1 maja do 30 września 2010 roku na jeziorach Warmii i Mazur nie wolno będzie pływać statkiem o napędzie mechanicznym bliżej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Tak stanowi rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 12 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami, statek o napędzie mechanicznym to także skuter wodny, poduszkowiec lub wodolot.

Kąpielisko zorganizowane to według przepisów teren położony na obszarze wodnym, posiadający plażę, przystosowany do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne, jak pomosty, natryski i szatnie.

Kąpielisko prowizoryczne to teren położony na obszarze wodnym, z plażą, przystosowany do sezonowego wykorzystania. Miejsce do kąpieli ma prowizorycznie oznakowane oraz jest wyposażone w urządzenia sanitarne.

Zakaz nie dotyczy statków rozpoczynających i kończących jazdę, które nie stwarzają zagrożenia dla osób kąpiących się i wypoczywających na wodzie, statków prowadzących akcję ratowniczą lub inne działania związane z bezpieczeństwem powszechnym oraz statków wykonujących zadania interwencyjne i kontrolne w służbie publicznej.

Zakaz pływania skuterami i motorówkami blisko kąpielisk na jeziorach w woj. warmińsko-mazurskim obowiązywać będzie już dziesiąty sezon. Za jego złamanie grozi kara grzywny do 5 tysięcy zł.

Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego