Wyjazdy do uzdrowisk cieszą się dużą popularnością wśród dorosłych pacjentów. Warto jednak pamiętać, że dzieci i młodzież również mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia, które rozpoczęło się w szpitalu lub w przychodni. Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać osoby ubezpieczone po otrzymaniu skierowania. O skierowaniu dziecka na leczenie uzdrowiskowe zawsze decyduje lekarz.

Leczenie uzdrowiskowe jest dostępne dla dzieci już od ukończenia trzeciego roku życia. Pobyt dziecka w uzdrowisku jest całkowicie bezpłatny. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2023r. z leczenia uzdrowiskowego skorzystało ponad 7 tys. dzieci, a za udzielone świadczenia Fundusz zapłacił 35,4 mln zł.

Jakie choroby leczy się w uzdrowiskach?

Do najczęściej leczonych schorzeń w uzdrowiskach dziecięcych należą:

 • choroby górnych dróg oddechowych
 • choroby dolnych dróg oddechowych
 • choroby ortopedyczno - urazowe
 • otyłość
 • choroby reumatologiczne.

Czas trwania turnusu

Dzieci mogą zostać zakwalifikowane na:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) – czas trwania leczenia 21 dni, co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, średnio 3 zabiegi dziennie
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne (dzieci w wieku od 3 do 18 lat) – czas trwania leczenia 27 dni, co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych, średnio 3 zabiegi dziennie.

W ubiegłym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ zrealizował 55 skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne z opiekunem oraz 40 skierowań na uzdrowiskowe leczenie szpitalne. Realizacja skierowań odbywa się w naszym oddziale na bieżąco, chociaż co roku zainteresowanie leczeniem dzieci wzrasta w okresach wolnych od obowiązku szkolnego m.in. w wakacje.

Podczas pobytu w uzdrowisku dzieci mają zapewnioną naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dlatego leczenie może odbywać się przez cały rok, nie tylko w okresie wakacyjnym.

Jakie zabiegi na NFZ?

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa surowców naturalnych i czynniki fizyczne tj.: wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykoterapia czy kinezyterapia. W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań dzieci i młodzież mogą skorzystać m.in. z:

 • balneoterapii - leczenia z użyciem surowca naturalnego
 • kuracji pitnych i inhalacji
 • hydroterapii
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii
 • kinezyterapii
 • masażu leczniczego
 • gimnastyki indywidualnej i zbiorowej
 • edukacji dla zdrowia - nauki zdrowego stylu życia (racjonalne żywienie, aktywność fizyczna).

✍️ Warmińsko-Mazurski OW NFZ