Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Od stycznia do końca listopada kontrolą objęli ponad 5,3 tys. obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że 910 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 70%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini – 12%, na trzecim Gruzini – 7%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 21%, agencji pośrednictwa pracy – 17%. Natomiast w usługach nielegalnie zatrudnionych było 16%. W turystyce i gastronomii po 11%, w zakładach produkcyjnych 10%, w transporcie 8%.

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 29%. W powiecie mrągowskim było to 13%, ełckim 11%, ostródzkim 8%, kętrzyńskim 6%, giżyckim i piskim po 5%, w bartoszyckim 4%, węgorzewskim, gołdapskim, braniewskim i iławskim po 3%.

Od początku roku do 30 listopada sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę prawie 143 tys. zł.

✍️ WMOSG

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.