13 października prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w otwarciu centrum nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i uruchomieniu bariery elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli też minister SWiA Mariusz Kamiński, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga i jego zastępca ds. logistycznych gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, a także oraz komendanci obu kętrzyńskich jednostek: gen. bryg. SG Tomasz Zybiński i płk SG Adam Pacuk. Meldunek prezydentowi złożył komendant WMOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński. Następnie Andrzej Duda i Mariusz Kamiński spotkali się z kadrą kierowniczą WMOSG i Centrum Szkolenia SG. Kolejnym punktem wizyty była odprawa służbowa, podczas której prezydentowi oraz ministrowi przedstawiono bieżącą sytuację na granicy polsko-rosyjskiej.

Goście mogli zobaczyć jak wygląda nowo powstałe centrum nadzoru, a operatorzy zaprezentowali możliwości bariery elektronicznej.

System perymetrii działa na całej długości granicy z Rosją. Bariera elektroniczna to ważny element technicznego systemu zabezpieczenia granicy, dzięki któremu funkcjonariusze SG będą mogli skutecznie realizować swoje zadania w ochronie zewnętrznej granicy UE.
Wizyta zakończyła się wspólnym obiadem prezydenta, ministra oraz szefów SG ze słuchaczami kursu oficerskiego CSSG.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.