Choroby czy urazy, które stanowią zagrożenie dla naszej aktywności zawodowej, mogą doprowadzić do utraty zdolności do pracy. W 2022 roku 823 osoby z Warmii i Mazur zostały skierowane przez orzeczników na rehabilitację leczniczą, natomiast w pierwszej połowie 2023 roku 659 osób.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, a po odbytej rehabilitacji są rokowania powrotu do pracy. Osoba, która ubiega się o skierowanie na rehabilitację musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być ubezpieczonym w ZUS (pracujesz zawodowo)
 • pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne
 • pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy

Z rehabilitacji możemy również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywamy, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (wniosek PR-4) może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, u którego się leczymy. Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu, a także w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Wniosek zostanie przesłany elektronicznie do ZUS.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • adres zamieszkania i numer telefonu
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.)
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Papierowy wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Należy pamiętać, aby na badanie u lekarza orzecznika zabrać dokumentację medyczną zgromadzoną w trakcie leczenia.

Orzeczenie o tym, czy kwalifikujemy się do takiej formy poprawienia swojego zdrowia, wydaje lekarz orzecznik ZUS. Po pozytywnym orzeczeniu otrzymujemy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Zawiera ono termin leczenia, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu sanatoryjnego w ośrodku.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Możemy być skierowani na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym.

Fakt, że mieszkamy na Warmii i Mazurach nie oznacza, że na rehabilitację stacjonarną zostaniemy skierowani w naszym województwie. Może się zdarzyć, że skierowanie dostaniemy na Dolny Śląsk, Pomorze lub do Małopolski. Taki wyjazd czy też leczenie na miejscu nic nie kosztuje. To ZUS ponosi całkowity koszt, łącznie z opłatą za zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd z miejsca zamieszkania i powrót z kurortu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, często w bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych m.in. w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku, Wysowej Zdroju, Krynicy Zdroju, Stróżach, Muszynie, Ustroniu, Krynicy Morskiej, Stegnie czy Świeradowie Zdroju. Wśród schorzeń kwalifikujących do skorzystania z bezpłatnego sanatorium są choroby narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatyczne, układu oddechowego, narządu głosu, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

Anna Grabowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego