Prawie 2,2 tysiąca cudzoziemców objętych zostało kontrolą w pierwszym półroczu przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Stwierdzili oni, że 187 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy - 56%. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini - 20%. Pozostali pracujący nielegalnie to m.in. obywatele Mołdawii - 9%, Białorusi - 7% i Bangladeszu - 2%.

Funkcjonariusze na Warmii i Mazurach przeprowadzili w analizowanym okresie 86 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Właściciele firm zatrudniali zagranicznych pracowników bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej - 20%, następnie usługowej i pośrednictwa pracy - po 18%, w turystyce - 15%, w gastronomii i transporcie - po 10%.

Od początku stycznia do końca czerwca najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim - 36%, mrągowskim - 10%, ostródzkim - 9%, ełckim - 7%, kętrzyńskim - 6%, piskim i giżyckim - po 5%, węgorzewskim, gołdapskim i braniewskim - po 4%.

W pierwszym półroczu sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 90 tysięcy złotych.

WMOSG

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.