W 2022 roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 123 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur (2021 - 210). Kontrolami objęto ponad 5,7 tysiąca obcokrajowców (2021 - 6 tys.) i stwierdzono, że 1338 osób pracuje niezgodnie z przepisami (2021 - 825).

W ubiegłym roku większość nielegalnie zatrudnionych stanowili obywatele Ukrainy (67%). Na kolejnych miejscach znaleźli się Gruzini (10%) oraz Białorusini i Indonezyjczycy (po 9%). Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, umowy, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu czy oświadczeniu. Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowach (29%), w firmach pośredniczących w zatrudnianiu (20%), w gastronomii (16%), przy produkcji (13%) oraz w usługach (7%). Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 25% obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim, 13% w ełckim, 9% w iławskim, 8% w ostródzkim, w% w mrągowskim, a w giżyckim, piskim, oleckim i kętrzyńskim po 6%.

Funkcjonariusze SG skierowali do sądów 61 wniosków o ukaranie pracodawców. Te wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 166 tys. zł.

WMOSG

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!