Od 1 stycznia 2022r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Świadczenie wyniesie do 12 tys. zł. na dziecko. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach po 500zł przez dwa lata lub po 1000zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - podwyższona z 500zł do 1000zł miesięcznie albo obniżona z 1000zł do 500zł miesięcznie na wniosek rodzica. Taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

ZUS rozpatrzy wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wypłata świadczenia nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Informację o przyznaniu kapitału rodzic otrzyma na skrzynkę odbiorczą na swoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać to ZUS wyda decyzję odmowną. Rodzic otrzyma ją elektronicznie na PUE ZUS. Dodatkowo dostanie powiadomienie emailem i SMS-em. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!