Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

- Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekażemy bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022r. Dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!