Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku terminach. Ostatnim terminem jest 25 dzień każdego miesiąca, w grudniu przypadający w święta Bożego Narodzenia. ZUS zapewnił wszystkim świadczeniobiorcom wcześniejszą wypłatę tak, aby mogli spokojnie zrobić świąteczne zakupy. Zadbaliśmy również o to, aby wypłaty emerytur i rent poprzez pocztę dotarły przed świętami do swoich adresatów. W przypadku osób, którym renty lub emerytury przekazywane są na konto bankowe, wypłaty nastąpią jeszcze szybciej.

Renty i emerytury, które wypłacamy szczególnie w grudniu w terminie „25”, zawsze staramy się realizować najszybciej jak możemy, z udogodnieniem dla seniorów. Odbywa się to w skali całego kraju i według ściśle ustalonego centralnie harmonogramu wypłat.

Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni. Mówiąc wprost, w tym roku (tak wynika z układu kalendarza) wszyscy emeryci i renciści z terminu „25” posiadający konta otrzymają wypłatę najpóźniej 23 grudnia.

Wiadomo, że jest to wyjątkowy czas i każdy chce jak najszybciej otrzymać pieniądze. Już od 21 grudnia przekazujemy świadczenia „pocztowe” tak, by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia.

W przypadku osób, którym renty lub emerytury przekazywane są na konto bankowe, wypłaty nastąpią jeszcze szybciej.

Co ważne, wypłaty z terminu „1” rozpoczynamy wysyłać już od 28 grudnia.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!