Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG od początku roku przeprowadzili 180 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, którą objęli prawie 5,3 tys. obcokrajowców. Stwierdzili, że blisko 490 pracowało niezgodnie z przepisami. Na Warmii i Mazurach najwięcej, bo aż 75% zatrudnionych nielegalnie jest obywateli Ukrainy.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej najczęściej naruszenia przepisów w powierzeniu pracy stwierdzili w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 61% . W budownictwie pracowało nielegalnie 24% cudzoziemców, a branża produkcyjna zatrudniała niezgodnie z przepisami 9% obcokrajowców. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej.

Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim - 30%, ełckim - 15% i nidzickim – 12. Od początku roku sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 160 tys. zł. (WMOSG)

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!