Nowi funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej świadomi swoich praw i obowiązków wypowiedzieli słowa roty. 10 listopada w obecności pocztu sztandarowego uroczyste ślubowanie przyjęła zastępca komendanta WMOSG płk SG Iwona Łatunowicz.

24 funkcjonariuszy SG przyrzekało wiernie służyć narodowi polskiemu. Zastępca komendanta pogratulowała ślubującym wstąpienia w szeregi formacji. Życzyła młodym satysfakcji w codziennej służbie.

- Cieszę się, że dziś Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przyjmuje was w swoje szeregi. Pamiętajcie, by nosić mundur funkcjonariusza Straży Granicznej z dumą i szacunkiem - powiedziała płk SG Iwona Łatunowicz.

Nowi funkcjonariusze po ukończonym szkoleniu zostaną skierowani do jednej z 11 placówek SG.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!