725mln. zł. trafiło już na konta uprawnionych w całym kraju w ramach programu "Dobry start". Wypłacone dotychczas świadczenia obejmują ponad 3 mln. dzieci. W województwie warmińsko-mazurskim 300zł. na wyprawkę wypłacono rodzicom i opiekunom 122 tys. uczniów, a kwota przekazana na konta to 29 mln. zł.

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o 300 plus z programu "Dobry start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Na Warmii i Mazurach rodzice i opiekunowie złożyli blisko 86 tys. wniosków, które dotyczą 122 tys. uczniów. ZUS już wypłacił świadczenie należne 100 tys. dzieci na kotwę 29 mln. zł.

Program "Dobry start" to 300zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W ramach programu ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 300zł. raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu, także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus w placówce ZUS lub innym urzędzie lub instytucji, w której pełnią dyżury nasi pracownicy, powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20-tego roku życia. Niezbędny jest również numeru PESEL ucznia oraz nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

ZUS

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.