KRAJ. Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24%. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Przykład:
Jeśli w lutym 2021 roku emerytura wynosiła 2000zł. brutto to w marcu wzrasta do 2084,80zł. brutto (bo 2000 x  104,24% = 2084,80).

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Jakie świadczenia rosną?

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88zł. brutto, czyli o 50,88zł. więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88zł. wynosi również świadczenie Mama 4 plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66zł.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.