REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522

 

KRAJ. Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, jeszcze mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na bardzo korzystnych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 roku.

1. Kto i do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953?

Wniosek o przyznanie emerytury powszechnej w celu skorzystania z nowych zasad jej obliczania muszą złożyć osoby, które:

 • urodziły się w 1953r. (zarówno kobiety jak i mężczyźni)
 • pobierały wcześniejszą emeryturę na wniosek, który złożyły przed 1 stycznia 2013r. (niezależnie od tego, czy decyzja w sprawie emerytury została wydana przed tym terminem, czy po nim),
 • nie miały ustalonej powszechnej emerytury.

Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli najpóźniej w poniedziałek 11 stycznia 2021r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu (bez wniosku osoby zainteresowanej) ustali ponowie wysokość powszechnej emerytury osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodziła się w 1953r.
 • ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie wniosku, który złożyła przed 1 stycznia 2013r.
 • ma ustalone prawo do powszechnej emerytury w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur.

2. Jak sprawdzić czy wniosek o emeryturę powszechną został złożony?

Informacje dotyczące złożonego wniosku klienci mogą pozyskać podczas indywidulanych wizyt w salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS lub u konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 225601600 i adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Złożenie wniosku o emeryturę powszechną kończy się wydaniem decyzji w sprawie, która - zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy - jest przekazywana w formie papierowej (odbiór osobisty bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną) lub w formie elektronicznej poprzez PUE.

3. Co się stanie gdy wniosek o emeryturę powszechną zostanie złożony po ustawowym terminie, tj. po 11 stycznia 2021r.?

W przypadku złożenia po 11 stycznia 2021r. wniosku o emeryturę powszechną przez ubezpieczonego urodzonego w 1953r., który ma prawo do emerytury wcześniejszej, ustalonej na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie ustalona z zastosowaniem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

4. Jaka grupa mężczyzn może skorzystać na zmianie przepisów?

Ze zmian w przepisach mogą skorzystać tylko ci mężczyźni, którzy mogli przejść na wcześniejszą emeryturę przed ukończeniem 60 lat (przed 1 stycznia 2013r.) np. górnicy, nauczyciele, a także twórcy, którzy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż 60 lat.

5. W jakim terminie ZUS wypłaci wyrównanie i czy każdy je otrzyma? Za jaki okres będzie to wyrównanie?

W przypadku osób, którym ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury powszechnej lub renty rodzinnej decyzja o ponownym ustaleniu emerytury powszechnej lub renty rodzinnej zostanie wydana po 11 stycznia 2021r. Kwoty wynikające z tej decyzji (wyrównanie) zostaną wypłacone w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia.

Emerytowi zostanie wypłacone wyrównanie, jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury będzie wyższa od wypłacanej dotychczas. Kwotę wyrównania będzie stanowiła różnica między ponownie obliczoną emeryturą a wysokością dotychczasowego świadczenia za cały okres, w którym świadczenie było pobierane w niższej wysokości. Jeżeli emerytura powszechna będzie nadal świadczeniem mniej korzystnym od dotychczas wypłacanej emerytury wcześniejszej, to ZUS będzie kontynuował wypłatę świadczenia w kwocie dotychczas wypłacanej, a wyrównanie świadczenia nie będzie przysługiwało.

Emerytura w ponownie ustalonej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone - od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

6. Jakie tablice trwania życia zostaną przyjęte przy ponownym obliczaniu emerytury dla osób z rocznika 1953?

Do ustalenia kwoty emerytury powszechnej w nowej wysokości zostanie przyjęte średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury lub w decyzji, którą podjęto jej wypłatę, jeżeli emerytura była zawieszona z tytułu kontynuowania zatrudnienia, a następnie zostaną uwzględnione kolejne zmiany wysokości świadczenia.

7. Czy należy złożyć wniosek do ZUS w sytuacji gdy w 2019 roku po wyroku TK była odmowa przeliczenia emerytury, bo minęło ponad 5 lat od doręczenia i sprawa trafiła do sądu?

Osoba, której ZUS wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji przyznającej emeryturę powszechną, np. z powodu upływu 5 lat od dnia jej doręczenia, a która następnie złożyła odwołanie od tej decyzji do sądu nie musi składać wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. W tym przypadku ZUS z urzędu (a więc bez wniosku osoby zainteresowanej) ustali ponownie wysokość jej emerytury powszechnej.

8. Czy osoba z rocznika 1953 która przechodziła z renty na emeryturę powszechną ma prawo do wyrównania?

Od 1 stycznia 2013r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej (składki emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy zapisane na koncie ubezpieczonego) jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Podstawa emerytury powszechnej nie jest pomniejszana o pobrane renty. Wobec tego osoby urodzone w 1953 r., które z renty przeszły na emeryturę powszechną nie mają prawa do skorzystania ze zmienionych przepisów.

9. Co będzie zawierała decyzja? Czy będzie ogólna kwota wyrównania czy w podziale na poszczególne lata?

Decyzja będzie zawierać elementy wymagane przepisami prawa, w tym rodzaj świadczenia, sposób jego obliczenia, wysokość na datę nabycia prawa lub ustalenia ostatecznej wysokości (w przypadku zawieszenia wypłaty w związku z kontynuowaniem zatrudnienia) oraz wysokość na datę podjęcia wypłaty. W decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia, będzie wykazana łączna kwota przysługującego wyrównania.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
 • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
 • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
 • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
 • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
 • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
 • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
 • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!


Czytaj też:

Wystawa prac Janiny Nieścier

GOŁDAP. Do 16 lutego w wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Gołdapi można oglądać prace wykonane haftem krzyżykowym przez  panią Janinę Nieścier.

Więcej…

Wzrosło bezrobocie

POWIAT GOŁDAPSKI. Na koniec ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 864 osoby bezrobotne.

Więcej…

Turystyka w czasie epidemii

GOŁDAP. W ubiegłym roku Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi odwiedziło łącznie ponad 12 tysięcy osób. To mniej o 3,3 tysiąca niż rok wcześniej.

Więcej…

Prezentacja gier planszowych

GOŁDAP. Komputera mamy dość, więc planszówkom damy w kość! Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do obejrzenia prezentacji gier planszowych dostępnych w bibliotece.

Więcej…

My się nie nudzimy, tylko robimy

GOŁDAP. W ramach „Wirtualnych ferii w bibliotece” BP w Gołdapi zaprasza do obejrzenia filmu „My się nie nudzimy, tylko robimy”, który prezentuje jak wykonać wspólnie z łatwo dostępnych materiałów drapacze chmur oraz węża z nakrętek.

Więcej…

Rozmowa z burmistrzem Gołdapi

GOŁDAP. Czy gołdapscy przedsiębiorcy związani z turystyką zwracają się do gminy o wsparcie w związku z trudnymi czasami epidemicznymi? Czy pod obrady rady powróci pomysł likwidacji straży miejskiej? Czy zmieni się sposób segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Gołdap? Co ze strefą płatnego parkowania w centrum miasta, czy powstanie? Na te i inne pytania odpowiada burmistrz Gołdap Tomasz Luto.

Więcej…

Pomoc finansowa w ramach tarczy antykryzysowej

POWIAT GOŁDAPSKI. Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 do końca 2020 roku udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 7.963.362,30zł.

Więcej…

Strażacy uratowali psa

GOŁDAP. W niedzielę około 13:30 dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie, że w stawie przy ul. Warszawskiej topi się pies.

Więcej…

Kolizje i pijani kierujący na drogach powiatu

POWIAT GOŁDAPSKI. Podczas minionego weekendu policjanci gołdapskiej komendy policji pracowali na miejscu trzech zdarzeń drogowych. W dwóch z nich kierowcy byli nietrzeźwi.

Więcej…

Papierosy na pierwszym miejscu

KRAJ/WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Działania podejmowane przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zarówno na przejściach granicznych jak i na terenie całego kraju doprowadziły w ubiegłym roku do zabezpieczenia nielegalnych wyrobów akcyzowych o wartości ponad 14,3 miliona złotych.

Więcej…

12 osób złożyło ślubowanie

KĘTRZYN. W nowym roku 12 funkcjonariuszy Straży Granicznej świadomych swoich obowiązków i praw wypowiedziało słowa roty. Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego przyjął komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot.

Więcej…

Zwolnienie z naliczania składek

KRAJ. Osoby, które wykonują umowy zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.

Więcej…

Wniosek o ukaranie trafił do sądu

GOŁDAP. W związku  z listopadowymi i grudniowymi protestami w Gołdapi policja skierowała wobec jednej osoby wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze uznali, że zorganizowała ona jedną z listopadowych demonstracji bez wcześniejszego zawiadomienia o niej właściwego organu gminy.

Więcej…

Dwie osoby zatrzymane

GOŁDAP. Wczoraj zatrzymany został 29-latek, który ukradł ze sklepu 2 butelki alkoholu. Przyczynił się do tego policjant będący w czasie wolnym od służby. W trakcie interwencji zatrzymany został również znajomy 29-latka, który okazał się być osobą poszukiwaną.

Więcej…

10 medali trafi do Gołdapi

GOŁDAP. MUKS Piorun Gołdap otrzymał już oficjalne potwierdzenie, że podczas Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Pływaniu w Płetwach zdobył 2 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe medale.

Więcej…

Mistrzostwa w pływaniu w płetwach

OLECKO. 12 grudnia „piorunki” zadebiutowały w nowej dyscyplinie sportowej jaką jest pływanie w płetwach. Mimo wielu przeciwności losu, braku sprzętu i zaledwie 4 specjalistycznych treningów udało nam się wystartować w korespondencyjnych mistrzostwach Polski w pływaniu w płetwach w Olecku.

Więcej…

Turniej tenisa stołowego

GOŁDAP. W dniach 5 i 6 grudnia odbył się otwarty turniej tenisa stołowego z okazji 450-lecia nabycia praw miejskich przez Gołdap. W zawodach udział wzięło 136 zawodników z województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Więcej…

Udany start naszych pływaków

OLSZTYN/GOŁDAP. 4 grudnia zawodnicy MUKS Piorun Gołdap przystąpili do rywalizacji w V Międzynarodowym Grand Prix Warmii i Mazur w Pływaniu. W zawodach wzięło udział około 500 osób z ponad 30 klubów. Podopieczni trenera Adama Kozłowskiego stanęli na wysokości zadania i do Gołdapi wrócili z nowymi rekordami, medalami i pucharami.

Więcej…

Puchar dowódcy trafił do Giżycka

GOŁDAP. Wczoraj w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi odbył się I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wzięły w nim udział zespoły z Gołdapi, Giżycka, Węgorzewa i Dubeninek. Organizatorami turnieju byli 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Więcej…

Turniej siatkówki o puchar dowódcy 15pplot

GOŁDAP. W niedzielę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi rozegrany zostanie I Siatkarski Turniej o Puchar Dowódcy 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Zagrają drużyny z Gołdapi, Węgorzewa, Giżycka i Dubeninek.

Więcej…

Pioruny na mistrzostwach w Olsztynie

OLSZTYN/GOŁDAP. Bardzo dobry występ odnotowali zawodnicy MUKS Piorun Gołdap podczas Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego OZP w Olsztynie.

Więcej…