WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Wkrótce zostaną uruchomione granty marszałka dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii covid-19. Do podziału jest blisko 40 mln. zł.

Dziś marszałek Gustaw Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim - prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego, bo to agencja będzie odpowiedzialna za realizację naboru wniosków o dofinansowanie. O granty mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników z województwa warmińsko-mazurskiego. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez rząd RP w okresie epidemii. Wysokość udzielonego grantu jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (etatów). Grant jest wsparciem bezzwrotnym.