SZCZYTNO. Z dniem 9 kwietnia minister spraw wewnętrznych i administracji wyznaczył gołdapianina inspektora doktora Andrzeja Żylińskiego na stanowisko zastępcy komendanta - prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Andrzej Żyliński pełni służbę w policji od 1994 roku. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach prewencji i kryminalnym, od roku 2011 kierował jednostkami policji w Gołdapi, a następnie w Olecku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku administracji oraz licznych studiów podyplomowych na UWM, w tym na kierunku "menedżerstwo" oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu, jak również zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym. Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 uzyskał na wydziale bezpieczeństwa narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki. (WSPol)

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading