WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wszczęli 56 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto prawie 527 obcokrajowców i stwierdzono, że blisko 60 osobom powierzono pracę nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy i Białorusi. Pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowach, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych firmach budowlanych oraz gastronomii.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy oraz na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Ponadto niepoinformowanie właściwego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze straży granicznej skierowali do sądów 18 wniosków o ukaranie pracodawców. Ponadto do końca lutego funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nałożyli 27 mandatów karnych na kwotę prawie 10 tys. zł, natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 26 tys. zł. (WMOSG)

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading