WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Uprzejmie informuje, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje rozporządzenie nr 1 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa W-M z dnia 28.10.2013 r., poz. 2959). Dotyczy ono zakazu używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie (czyli klas F1-F3*), w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zakaz nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia, a także podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Bożena Ulewicz
rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego

 

 


Wyszukiwarka

Loading