#zadaNIE domowe. Mniej, a lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domowych!

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie tej informacji. Wspólna akcja nauczycieli i RPO zbiega się w punkt z postulatami Ministra Edukacji Narodowej. Ale to, czy się uda, zależy od szkół, od nauczycieli, od rodziców. Ważne, by mieli szansę się nad tym problemem zastanowić.

Wielu z Czytelników myśli sobie

  • nic się nie da zrobić, prace domowe zawsze były, są i będą

ALBO

  • może tylko moje dziecko sobie nie radzi i tyle nad nimi siedzi

A NAWET

  • mój głos jako nauczyciela, samorządowca, się nie liczy, i tak będzie po staremu...

To fałszywy obraz! Możemy mieć wpływ na to, ile i jakie prace domowe będą odrabiać nasi uczniowie i nasze dzieci.

W styczniu 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo w sprawie ilości prac domowych. Uzyskał oficjalną odpowiedź resortu wskazującą, że o tym, co i jak zadawać do domu, decyduje nauczyciel, a dobrą organizację zadań domowych należy wypracowywać zawsze poszukiwać na poziomie szkoły.

Dlatego wspólnie z edukacyjnymi organizacjami społecznymi Rzecznik podjął pracę nad materiałami, które pomogłyby społeczności szkolnej w wypracowaniu rozwiązań dla prac domowych zgodnie z rekomendacją MEN. Można go znaleźć tutaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zadanie-domowe-mniej-ale-lepiej-opracujmy-szkolne-zasady-zadawania-prac-domowych

Jeśli chcemy, by także u nas szkoła “zadawała z głową”, musimy działać wspólnie. Nie jesteśmy sami. Najciekawsze przykłady na prace domowe są zamieszczane na stronie Obywatele dla Edukacji https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Wyszukiwarka

Loading