OLSZTYN. Radny wojewódzki Jarosław Słoma poinformował na facebooku, że złożył interpelację w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa. Oto jej treść:

Olsztyn, 28.10.2019.

 

Jarosław Słoma
Radny Województwa Warmińsko- Mazurskiego

 

Szanowna Pani Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

 

Zgłaszam interpelację do Pana Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego dotyczącą decyzji o zaniechaniu projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa.

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Wielu mieszkańców północno- wschodnich kresów województwa z niepokojem, zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjęło informację o rezygnacji w tej perspektywie finansowej z realizacji inwestycji przebudowy DW Nr 651 Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa i przesunięciu środków na remont odcinka DW Nr 527.

 

Inwestycja z listy rezerwowej (DW Nr 527) zostanie wykonana kosztem inwestycji z listy podstawowej RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 (DW Nr 651). Mieszkańcom najodleglejszej części województwa należą się wyczerpujące informacje dlaczego została podjęta taka decyzja.

 

Proszę o pełną informację o działaniach zarówno Zarządu Województwa, jak też Zarządu Dróg Wojewódzkich podjętych na rzecz wykonania modernizacji DW Nr 651. Proszę o precyzyjne wskazanie czynników , które zdecydowały o przesunięciu środków. Mieszkańcom gmin Dubeninki i Gołdap należy się pełna informacja w tej sprawie. W wyrażanych opiniach prezentowany jest pogląd, że zarówno zakwestionowanie przebiegu drogi na odcinku miejskim, jak też zaskarżenie decyzji środowiskowej posłużyły jako wygodny pretekst do odstąpienia od przebudowy DW Nr 651.

 

Trafnie , moim zdaniem , głosy te wyraził przedstawiciel gminy Dubeninki, stwierdzając w rozmowie ze mną:” Widać było, że komuś zależało , aby ta droga nie była remontowana”.

 

Uważam, że w tej sprawie popełniono jeśli nie grzech zaniechania, to grzech bierności.

 

Panie Marszałku!

 

W mojej ocenie, to wspólna nasza porażka- Zarządu Województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich jak i moja, jako radnego, osobiście. To jest też nasz wyrzut sumienia , który musi zmotywować nas do możliwie najszybszej realizacji tego zadania-jeszcze w obecnej kadencji samorządu.

 

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia :” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap- granica województwa: 1. Odcinek Gołdap- Dubeninki 2. odcinek Dubeninki – granica województwa wydana została powtórnie przez Wójta Gminy Dubeninki w dniu 02.07.2019 i stała się ostateczna dnia 31.07.2019. Z dostępnych informacji wynika, że nie została ponownie zaskarżona.

 

Proszę o informację, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał informację o tym istotnym fakcie i kiedy wystąpił od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o decyzję ZRID- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydawanej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Dlaczego po okresie półtora miesiąca od decyzji środowiskowej i w połowie terminu przewidzianego na decyzję wojewody ZDW przyjął, że nie ma już czasu na dalsze oczekiwanie i stąd, jak mniemam wniosek o przeniesienie środków na modernizację odcinka DW Nr 527?

 

Dlaczego nie podjęto działań, aby wykonać część przewidywanego zadania na DW Nr 651, skoro liczy ono łącznie 39,5km, a sporny co do przebiegu odcinek miejski ma długość 1,8km?

 

Dlaczego nie podjęto działań aby wykonać przykładowo modernizację odcinka Dubeninki – Żytkiejmy, albo Dubeninki- granica województwa?

 

Tu dzielenie zadania nie było, wg ZDW, możliwe, a jest możliwe na DW Nr 527. Skąd ta różnica w podejściu do obu zadań inwestycyjnych?

 

Proszę o informację, czy zadanie modernizacji odcinka DW Nr 527 posiada niezbędną dokumentację oraz pozwolenia, w tym ZRID?

 

Na czym polega, jeśli takie jest, większe zaawansowanie proceduralno- dokumentacyjne zadania na DW Nr 527?

 

Przebudowa DW Nr 651 to ostatnie do wykonania zadanie modernizacji ciągu dróg wojewódzkich w północnym, nadgranicznym pasie od Pasłęka, przez Ornetę do Lidzbarka Warmińskiego, od Bartoszyc, przez Kętrzyn, Węgorzewo do Gołdapi i ku granicy województwa. Droga ta przebiega w najodleglejszym od stolicy regionu zakątku województwa, najtrudniej dostępnym komunikacyjnie, w peryferyjnym terenie nadgranicznym. Tam pojęcie „wykluczenia komunikacyjnego” nie jest teorią, a codzienną udręką.

 

Z tym większym rozczarowaniem i zawodem przyjmują mieszkańcy decyzję o zaniechaniu inwestycji i przesunięciu środków na cząstkową inwestycję w centralnej części regionu. Rodzą się spekulacje i podejrzenia co do jej bezstronności i zasadności. Zdecydowanie negatywnie oceniają tę decyzję zwłaszcza mieszkańcy wschodniej części gminy Gołdap, a szczególnie mieszkańcy gminy Dubeninki. Pojawiły się głosy postulujące akces gminy do powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego. Będą miały przez najbliższe miesiące i lata dobrą pożywkę.

 

Panie Marszałku!

 

Proszę o udzielenie wyczerpującej pisemnej odpowiedzi na powyżej postawione pytania jak też informację, jakie działania, w zaistniałej sytuacji, zamierza Pan podjąć wraz z Zarządem Województwa, aby modernizacja DW Nr 651 została przeprowadzona możliwie jak najszybciej.

 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Słoma

 

treść interpelacji złożonej przez Jarosława Słomę


 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading