OLSZTYN. Radny wojewódzki Jarosław Słoma poinformował na facebooku, że złożył interpelację w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa. Oto jej treść:

Olsztyn, 28.10.2019.

 

Jarosław Słoma
Radny Województwa Warmińsko- Mazurskiego

 

Szanowna Pani Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

 

Zgłaszam interpelację do Pana Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego dotyczącą decyzji o zaniechaniu projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa.

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Wielu mieszkańców północno- wschodnich kresów województwa z niepokojem, zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjęło informację o rezygnacji w tej perspektywie finansowej z realizacji inwestycji przebudowy DW Nr 651 Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa i przesunięciu środków na remont odcinka DW Nr 527.

 

Inwestycja z listy rezerwowej (DW Nr 527) zostanie wykonana kosztem inwestycji z listy podstawowej RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 (DW Nr 651). Mieszkańcom najodleglejszej części województwa należą się wyczerpujące informacje dlaczego została podjęta taka decyzja.

 

Proszę o pełną informację o działaniach zarówno Zarządu Województwa, jak też Zarządu Dróg Wojewódzkich podjętych na rzecz wykonania modernizacji DW Nr 651. Proszę o precyzyjne wskazanie czynników , które zdecydowały o przesunięciu środków. Mieszkańcom gmin Dubeninki i Gołdap należy się pełna informacja w tej sprawie. W wyrażanych opiniach prezentowany jest pogląd, że zarówno zakwestionowanie przebiegu drogi na odcinku miejskim, jak też zaskarżenie decyzji środowiskowej posłużyły jako wygodny pretekst do odstąpienia od przebudowy DW Nr 651.

 

Trafnie , moim zdaniem , głosy te wyraził przedstawiciel gminy Dubeninki, stwierdzając w rozmowie ze mną:” Widać było, że komuś zależało , aby ta droga nie była remontowana”.

 

Uważam, że w tej sprawie popełniono jeśli nie grzech zaniechania, to grzech bierności.

 

Panie Marszałku!

 

W mojej ocenie, to wspólna nasza porażka- Zarządu Województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich jak i moja, jako radnego, osobiście. To jest też nasz wyrzut sumienia , który musi zmotywować nas do możliwie najszybszej realizacji tego zadania-jeszcze w obecnej kadencji samorządu.

 

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia :” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap- granica województwa: 1. Odcinek Gołdap- Dubeninki 2. odcinek Dubeninki – granica województwa wydana została powtórnie przez Wójta Gminy Dubeninki w dniu 02.07.2019 i stała się ostateczna dnia 31.07.2019. Z dostępnych informacji wynika, że nie została ponownie zaskarżona.

 

Proszę o informację, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał informację o tym istotnym fakcie i kiedy wystąpił od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o decyzję ZRID- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydawanej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Dlaczego po okresie półtora miesiąca od decyzji środowiskowej i w połowie terminu przewidzianego na decyzję wojewody ZDW przyjął, że nie ma już czasu na dalsze oczekiwanie i stąd, jak mniemam wniosek o przeniesienie środków na modernizację odcinka DW Nr 527?

 

Dlaczego nie podjęto działań, aby wykonać część przewidywanego zadania na DW Nr 651, skoro liczy ono łącznie 39,5km, a sporny co do przebiegu odcinek miejski ma długość 1,8km?

 

Dlaczego nie podjęto działań aby wykonać przykładowo modernizację odcinka Dubeninki – Żytkiejmy, albo Dubeninki- granica województwa?

 

Tu dzielenie zadania nie było, wg ZDW, możliwe, a jest możliwe na DW Nr 527. Skąd ta różnica w podejściu do obu zadań inwestycyjnych?

 

Proszę o informację, czy zadanie modernizacji odcinka DW Nr 527 posiada niezbędną dokumentację oraz pozwolenia, w tym ZRID?

 

Na czym polega, jeśli takie jest, większe zaawansowanie proceduralno- dokumentacyjne zadania na DW Nr 527?

 

Przebudowa DW Nr 651 to ostatnie do wykonania zadanie modernizacji ciągu dróg wojewódzkich w północnym, nadgranicznym pasie od Pasłęka, przez Ornetę do Lidzbarka Warmińskiego, od Bartoszyc, przez Kętrzyn, Węgorzewo do Gołdapi i ku granicy województwa. Droga ta przebiega w najodleglejszym od stolicy regionu zakątku województwa, najtrudniej dostępnym komunikacyjnie, w peryferyjnym terenie nadgranicznym. Tam pojęcie „wykluczenia komunikacyjnego” nie jest teorią, a codzienną udręką.

 

Z tym większym rozczarowaniem i zawodem przyjmują mieszkańcy decyzję o zaniechaniu inwestycji i przesunięciu środków na cząstkową inwestycję w centralnej części regionu. Rodzą się spekulacje i podejrzenia co do jej bezstronności i zasadności. Zdecydowanie negatywnie oceniają tę decyzję zwłaszcza mieszkańcy wschodniej części gminy Gołdap, a szczególnie mieszkańcy gminy Dubeninki. Pojawiły się głosy postulujące akces gminy do powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego. Będą miały przez najbliższe miesiące i lata dobrą pożywkę.

 

Panie Marszałku!

 

Proszę o udzielenie wyczerpującej pisemnej odpowiedzi na powyżej postawione pytania jak też informację, jakie działania, w zaistniałej sytuacji, zamierza Pan podjąć wraz z Zarządem Województwa, aby modernizacja DW Nr 651 została przeprowadzona możliwie jak najszybciej.

 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Słoma

 

treść interpelacji złożonej przez Jarosława Słomę


 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!


Wyszukiwarka

Loading