KĘTRZYN. 11 września rozpoczęły się trzydniowe zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Do walki stanęło 11 czteroosobowych drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne SG z całej Polski. Natomiast młodzież ze szkół średnich rywalizowała o tytuł „Jak Najlepsi w Straży Granicznej”.

Dzięki wsparciu finansowemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej odbyła się VI edycja sportowych zmagań. W obecności wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, władz miasta i powiatu kętrzyńskiego oraz zaproszonych gości, symbolicznym strzałem zawody rozpoczął komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot.

Organizatorzy zaplanowali konkurencje, podczas których funkcjonariusze SG mogli sprawdzić swoje siły i umiejętności, ale też współdziałanie z kolegą z patrolu. Pierwszego dnia na uczestników czekał tor sprawnościowy, podczas którego zawodnicy musieli m.in. pokonać 170cm ścianę, równoważnię oraz tunel. Następnym etapem było składanie i rozkładanie broni, pomoc rannej osobie i strzelanie z broni pneumatycznej. Po torze przeszkód uczestnicy zmierzyli się z jazdą precyzyjną land roverem, rowerem, musieli też pokonać trudny teren pojazdem ATV. Nie zabrakło również strzelania. Drugiego dnia zawodów w okolicach Kętrzyna odbył się bieg na orientację w terenie. Uczestnicy musieli pokonać około 15km i wykazać się nie tylko kondycję fizyczną, ale i prawidłowo odczytać mapy czy znaleźć ukryte punkty kontrolne. Ostatniego dnia sportowcy sprawdzili swoją wiedzę w teście m.in. z kontroli ruchu granicznego, ochrony granicy państwowej czy ustawy o cudzoziemcach.

Tytuł „ Najlepsi w SG” zdobyła drużyna z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, II miejsce wywalczył zespół z Warmińsko-Mazurskiego OSG, a na III miejscu, stanęła ekipa z Morskiego OSG.

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczali: płk SG Iwona Łatunowicz - zastępca komendanta WMOSG, st. chor. szt. SG Piotr Szejn - wiceprzewodniczący NSZZ FSG zarządu oddziałowego w Kętrzynie oraz Wojciech Siwicki - przedstawiciel PZU.

W tym roku po raz drugi Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zorganizował zawody „Jak Najlepsi w Straży Granicznej”. 11 września w sportowej rywalizacji udział wzięło 6 drużyn ze szkół średnich naszego województwa.

Młodzież zmierzyła się w następujących konkurencjach: test z wiedzy o polskich formacjach granicznych, jazda precyzyjna rowerem, tor przeszkód, strzelanie z pistoletu pneumatycznego oraz bieg sztafetowy 4x400 metrów. Najwięcej emocji wzbudził tor sprawnościowy. Młodzi ludzie nie tylko musieli wykazać się kondycją fizyczną, ale również zwinnością podczas wykonywania ćwiczeń.

W zawodach „Jak Najlepsi w Straży Granicznej” zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczał Komendant W-MOSG płk SG Robert Inglot.

WMOSG

 

 


Wyszukiwarka

Loading