WARMIA I MAZURY. 253 cudzoziemców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami. To wynik kontroli przeprowadzonej od początku roku przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kontrolą objęto 2544 obcokrajowców. W większości byli to obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy nielegalnie pracowali m.in. na budowach, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia oraz praca na innych warunkach.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze SG skierowali do sądów 56 wniosków o ukaranie pracodawców. Nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 25500zł. Sądy natomiast wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 136500zł. (WMOSG)

 

 


Wyszukiwarka

Loading