KRAJ. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.

Organizatorzy poszukują pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekają na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu czy też gospodarki odpadami. Zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczą również na opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii dana wieś stała się bardziej przyjazna.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września bieżącego roku. Nagrodą główną jest 5 tysięcy złotych, za drugie miejsce są 4 tysiące, za trzecie 3 tysiące. Przyznanych będzie też 7 wyróżnień po 1000 złotych.

 

 


Wyszukiwarka

Loading