KRAJ. Prawie wszyscy emeryci i renciści otrzymali na swoje konto jednorazowe świadczenie pieniężne czyli tzw. trzynastkę. Wypłata ostatniej majowej transzy „trzynastego” świadczenia dla osób pobierających emerytury i renty nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności tj. 25 dzień miesiąca, był dniem wolnym od pracy. W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld złotych brutto. Większość z tej kwoty, bo w granicach 72 proc. została przelana na konta bankowe klientów ZUS. Pozostała część to wypłaty za pośrednictwem przekazów pocztowych.

Do wypłaty została już tylko jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla tych klientów terminem płatności „trzynastki” jest 1 czerwca. Jednak z uwagi na fakt, że to również dzień wolny od pracy, świadczenia dla tej grupy ok. 110 tys. klientów zostaną wypłacone do piątku, 31 maja. Ostatnia transza wypłaty opiewa na kwotę 111 mln złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy również wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do 31 maja wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają list z decyzją.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do jednorazowego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy klienci, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 roku mieli ustalone prawo do emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Anna Ilukiewicz
rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

 

 


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading