WARMIA I MAZURY. Wybór przyszłego zawodu, zadania straży granicznej, ratowanie życia ludzkiego, to tylko niektóre tematy omawiane przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podczas spotkań z młodzieżą.

W minionych dniach stycznia br. uczniowie szkół średnich z Gołdapi, Braniewa, czy Górowa Iławeckiego mieli okazję poznać tajniki służby w SG. Nie zabrakło również pytań o codzienną pracę i obowiązki funkcjonariuszy. Osobom zainteresowanym służbą w formacji przybliżono poszczególne etapy kwalifikacyjne i wręczono materiały informacyjne. Najmłodsi uczestnicy pytali o wiek, jaki muszą osiągnąć, by zostać funkcjonariuszem SG.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie pokazali młodym ludziom zasady postępowania z poszkodowanymi w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie pod okiem fachowca mieli okazję w praktyce na fantomie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, a także zastosować na nim zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (AED). Ta wiedza jest potrzebna nie tylko ratownikom, ale każdemu człowiekowi, by uratować komuś życie. (WMOSG)

 

 
Wyszukiwarka

Loading