KRAJ. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku aktualizacji danych. Należy to zrobić niezwłocznie w przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji przez osoby pobierające świadczenia lub upoważnione do odbioru świadczeń.

W najbliższym czasie rozpocznie się wysyłka informacji PIT do wszystkich naszych świadczeniobiorców. Wysyłane będą również decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na ten fakt, prosimy o jak najszybsze dokonanie aktualizacji danych. Zagwarantuje to, że wszystkie dokumenty dotrą do naszych klientów bez zbędnej zwłoki.

Aktualizacji danych dokonać można osobiście w placówce ZUS, poprzez Platformę Usług Elektronicznych oraz pisemnie poprzez korespondencję listowną.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

 


Wyszukiwarka

Loading