KRAJ. Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, mają możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Aby z tego skorzystać, przedsiębiorca musi do 8 stycznia dokonać wyrejestrowania z poprzedniego ubezpieczenia (składa dokument ZWUA) i zgłosić się z nowym kodem ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 (składa dokument ZUA) oraz spełniać kilka warunków:

  • być zarejestrowany w CEIDG (także wspólnik spółki cywilnej),
  • w poprzednim roku nie miały do niego zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzystał w tym czasie ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
  • przychody z ubiegłorocznej działalności gospodarczej nie przekroczą progu uprawniającego do skorzystania z ulgi Mały ZUS (63 tys. ), jeśli działalność nie była prowadzona przez cały rok, do wyliczenia progu przychodu należy zastosować proporcję (5250zł miesięcznie),
  • nie spełnia warunków do korzystania ze składek preferencyjnych na ubezpieczenia społeczne (albo zakończył już korzystanie),
  • prowadził działalność gospodarczą w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni,
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w ramach stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności.

„Mały ZUS” – dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne tj. składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z niższych składek możemy korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpocznie działalność nie będzie mógł skorzystać od razu z Małego ZUS, ponieważ nie spełni warunku jakim jest co najmniej 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Może jednak skorzystać ze składek preferencyjnych bądź ulgi na start.

Szczegółowe informacje znaleźć można także na www.zus.pl oraz uzyskać bezpośrednio u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne czyli „małego ZUS” lub innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

 
Wyszukiwarka

Loading