WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, jak co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia odwiedzają mieszkańców Warmii i Mazur, rozdają prezenty i składają życzenia.

Na co dzień ochraniają granicę polsko-rosyjską, dokonują odpraw granicznych, stoją na straży bezpieczeństwa. Jednak nie zapominają o mieszkańcach pogranicza. Każdego roku o tej porze prowadzone są zbiórki w placówkach straży granicznej z Warmii i Mazur oraz w komendzie oddziału. Zebrane m.in. zabawki, słodycze oraz produkty spożywcze trafiają do potrzebujących.

Funkcjonariusze i pracownicy SG wzięli udział również w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Zebrane upominki przekazano rodzinom z powiatu kętrzyńskiego i gołdapskiego. (WMOSG)

 

 
Wyszukiwarka

Loading